- Vi skal ikke legge skjul på at prispresset i bransjen er utfordrende. Utenlandske selskaper underbyr norske transportører fordi de har andre rammevilkår i forhold til lønn og kostnader. Det er en utvikling som er uheldig.

Faksimile fra TS-Forums tidsskrift fra 1990. Allerede da var mange av dagens utfordringer identifisert. Faksimile fra TS-Forums tidsskrift fra 1990. Allerede da var mange av dagens utfordringer identifisert.

Utfordringer og muligheter

Styreleder i TS-Forum Øystein Lie er klar på utfordringene, men han ser også mulighetene i et norsk transportmarked som er ventet å øke betydelig i årene som ligger foran oss.

- Det viktige nå er å legge til rette for rekruttering og opprettholdelse av solide norske selskaper i den tiden vi nå har foran oss. Her har vi en naturlig plass og kan ved å tilby gode produkter og avtaler for medlemmene gi dem fordeler de ellers ikke ville hatt. For TS-Forum handler det mye om å ha en god økonomisk ryggrad og tilby tjenester og løsninger som er relevante. Kort og godt handler det om å gi tilbake til medlemmene – noe vi gjør gjennom seminarer, forumer og ved å tilby gode IT-løsninger slik at bedriftene får gode løsninger i forhold til utveksling av gods.

Viktig for norsk transportnæring

Tore Velten er forbundsleder i NLF og styremedlem i TS-Forum. Han mener organisasjonen er svært viktig for norsk transportnæring.

- Vi har felles medlemmer der NLF jobber med det næringspolitiske arbeidet og rammebetingelsene, mens TS-Forum i større grad holder i driften av sentralene. Det er en fornuftig fordeling som alle tjener på, ikke minst fordi kjøttvekta øker, sier Velten. 

Tore Velten skryter av arbeidet som gjøres av TS-Forums medlemmer. Foto: Stein Inge Stølen Tore Velten skryter av arbeidet som gjøres av TS-Forums medlemmer. Foto: Stein Inge Stølen

Trenger hverandre

Velten er imponert over hva TS-Forum har fått til og hva de står for.

- TS-forum er viktig for bransjen og også for NLF. At TS-Forum vokser er en fordel for alle og det er enda viktigere å stå sammen når man ser på hvordan konkurransen har utviklet seg de siste årene med blant annet økt kabotasje, sier Velten.

- Den jobben TS-Forum gjør fortjener skryt. TS-Forum drives på dugnad og det er svært mye godt arbeid som gjøres av de som til daglig står bak. Mange tenker nok ikke over at nettopp TS-Forum har sørget for at også små bileiere kan være med å konkurrere om større oppdrag gjennom transportsentralene, sier Velten.

Les også: Forskjellsbehandling tas opp i Stortinget