- Dette er en av grunnene til at varebiler tar over flere og flere oppdrag, forteller NLF-direktør Geir A. Mo.

Han uttrykker stor bekymring rundt utviklingen som mange i næringen for lengst har lagt merke til: Utenlandske varebiler med veldimensjonerte varerom og sovehytte. Disse kjøres på personbilførerkort, noe som gjør at de unntas fra krav om yrkessjåførkompetanse, løyvekrav, fellesskapstillatelse, hastighetsbegrensninger og ikke minst kjøre- og hviletidsbestemmelser.

Dette bildet ble tatt på Svinesund denne uken. Hvorfor er varebiler med nyttelast på 1,2 tonn utstyrt med så grove jekketraller? Foto: Stein Inge Stølen Dette bildet ble tatt på Svinesund denne uken. Hvorfor er varebiler med nyttelast på 1,2 tonn utstyrt med så grove jekketraller? Foto: Stein Inge Stølen

Har sett varebiler med totalvekt over 8 tonn

- Vi ser at det er et økende problem. Flere og flere varebiler kommer over grensen og disse har ofte overlast, forteller seksjonsleder Øyvind Grotterød ved Statens vegvesens kontrollstasjon på Svinesund.

Han bekrefter også at det ikke blir foretatt noen reaksjoner fra Vegvesenets side:

- Vår instruks er at det ikke skal skrives anmeldelse under 30 prosents overlast. Vi pålegger fører å laste om slik at bilen kommer under lovlig totalvekt, men det skrives ikke gebyr. Hvis bilen er lastet med over 30 prosents overlast blir det foretatt politianmeldelse. Reaksjonene her varierer, men ved grove tilfeller kan det tas beslag i førerkort. Det groveste tilfellet jeg har sett var en varebil som veide mellom 8 og 9 tonn.

Øyvind Grotterød er fagleder ved Statens vegvesen på Svinesund. Han bekrefter en urovekkende utvikling med grensekryssende varebiler. Foto: Stein Inge Stølen Øyvind Grotterød er fagleder ved Statens vegvesen på Svinesund. Han bekrefter en urovekkende utvikling med grensekryssende varebiler. Foto: Stein Inge Stølen

Tikkende bomber på veiene

NLF-direktør Mo er helt tydelig på at dette er kjøretøy som ikke bør ferdes på norske veier. Han oppfordrer speditører og transportkjøpere til å melde fra til politiet hvis de mistenker overlast ved varebiler, både norske og utenlandske.

- Dette er tikkende bomber. De kan kjøre hele døgnet, gjerne mange dager i strekk, uten at dette blir avdekket ved kontroller. At de i tillegg kan spekulere i overlast opptil ett tonn uten å risikere straff, er svært betenkelig. Det er en grunn til at bilene er klassifisert for maksimalt 3,5 tonn. Det er dette bremser, dekk og drivverk er dimensjonert for. Å kjøre med overlast er svært trafikkfarlig. Faren øker jo større vekten er. 30 prosents overvekt på en personbil er meget alvorlig.

NLF vil nå ta opp saken med myndighetene og kreve at det straks innføres gebyr for overlast etter samme prinsippene som for kjøretøy over 3,5 tonn, så lenge varebilen driver med transport av gods i næring.

- Så omfattende som bruken av varebiler er i ferd med å bli i godstransporten er dette helt nødvendig, avslutter Mo.

 

NLF-direktør Geir A. Mo oppfordrer alle til å tipse politiet ved mistanke om overlast ved varebiler. Foto: Stein Inge Stølen NLF-direktør Geir A. Mo oppfordrer alle til å tipse politiet ved mistanke om overlast ved varebiler. Foto: Stein Inge Stølen

Les også: Vil ansvarliggjøre transportkjøperen