Region øst mente at kontrollnivået i all hovedsak er tilstrekkelig, og at man gjennom driftskontraktene ivaretar en stor del av inspeksjonsbehovet for rekkverk og avvannings- og dreneringssystemer. Denne påstanden har Vegtilsynet nå påvist å være feilaktig.

Da Vegtilsynet selv var ute og inspiserte strekningene på E6 og Rv3 i Region øst, fant de ut at tilstanden ikke var i samsvar med regelverket. Blant annet fant man eksempler på feilmonterte rekkverk der boltene mangler, lave rekkverk og krakkelerte, dårlige vegdekker. Disse manglene var ikke registrert av Region øst.

Her, på E6 ved Dovre, er rekkverket altfor lavt og vil ikke fungere som forutsatt. Foto: Vegtilsynet Her, på E6 ved Dovre, er rekkverket altfor lavt og vil ikke fungere som forutsatt. Foto: Vegtilsynet

Har ikke god nok oversikt

Vegtilsynet mener funnene viser at det ikke gjennomføres tilstrekkelige inspeksjoner av de undersøkte strekningene, og at Statens vegvesen Region øst ikke har god nok oversikt over tilstanden på de vegobjektene saken omfatter.

Det er også avdekket at Region øst har ikke rettet avvik på utvalgte objekter innen angitt tiltakstid.

Totalt er det snakk om seks avvik, som nå vil bli fulgt opp av Vegtilsynet.

Les også: Vegvesen-flause rettet opp etter klage fra NLF