Spennende innledninger

Karin Fossheim fra TØI satte møtet i gang med sin innledning om viktigheten av bylogistikkplaner. Karin Fossheim fra TØI satte møtet i gang med sin innledning om viktigheten av bylogistikkplaner.

Det hele ble sparket i gang av Karin Fossheim fra TØI. Hun brukte sin tilmålte tid til å forklare hvordan en bylogistikkplan kan gi varetransport i byer økt fokus, flere ressurser og styrket kompetanse. Videre pekte hun på viktigheten av at disse planene må utformes i samarbeid med aktørene, da dette vil øke planens legitimitet og relevans. Deretter var bordet dekket for interessante innspill fra Terje Rognlien fra Oslopakke 3-sekretariatet, Nina Solli fra NHO Oslo og Akershus, Eivind Andersen fra Oslo Industri og Håndverksforening, John Anders Henriksen i Oslo Handelstands forening, Tom Terjesen i Bussbransjeforbundet og Svein Bugge fra LUKS.

Lite politisk uenighet

NLFs Jan-Terje Mentzoni styrte møtet med stødig hånd. Her holder han styr på møtets politiske alibi. Fra venstre: Andreas Halse (Ap) og Eirik Lae Solberg (H). NLFs Jan-Terje Mentzoni styrte møtet med stødig hånd. Her holder han styr på møtets politiske alibi. Fra venstre: Andreas Halse (Ap) og Eirik Lae Solberg (H).

Etterpå var det politikerne sin tur. Fra Oslos Samferdsel- og miljøkomite møtte komiteleder Erling Lae Solberg (H) og komitemedlem Andreas Halse (Ap). De avsluttet temamøtet med å gi sine betraktninger, samt svare på spørsmål fra salen. Til tross for at det av og til gis inntrykk av steile fronter mellom det rødgrønne byrådet og opposisjonen i bilpolitikken var det i grunn lite uenighet å spore i diskusjonen mellom de to politikerne bortsett fra ett og annet retorisk spark. Lae Solberg åpnet med å slå fast at både høy mobilitet, god luft og trivelige byrom er goder for samfunnet som må kombineres på best mulig vis. Han sluttet seg til ideen om et bilfritt byliv, men la til at han syntes noen av de rødgrønnes løsninger var «litt firkantede». På direkte spørsmål om hvilke av byrådets tiltak Høyre ville reversere dersom de overtok makten var det få lovnader å spore annet enn et signal om at lavutslippssonen ikke burde innføres før en grundigere utredning.

Andreas Halse oppsummerte i grunn hele tanken bak møtet da han avslutningsvis pekte på at dersom alle trafikantgrupper skulle få alle sine ønsker oppfylt, ville resultatet bli det komplette kaos. - Utfordringene vi må løse knyttet til både miljø og forebygging av terror blir vi ikke kvitt. Men vi kan utvikle bedre løsninger etter hvert som vi lærer, sa han.