Tollvesenet og flere representanter for næringslivet har allerede jobbet bak kulissene med dette ekspressfortollingsprosjektet i flere år. Men nå tas skrittet fra møter og utvikling av it-kontrollsystemer til virkelige tester. Det er her tollvesenet også inviterer NLF-medlemmer til å være med som testpiloter.

Er dette noe for deg?
I løpet av noen år vil forhåpentligvis ekspressfortolling for autoriserte transportører og speditører være en realitet «Norge rundt». Det vi snakker om i første fase er testing av de nye rutinene på Ørje tollstasjon fra sommeren 2018.

Du som bedrift vil nok ha størst utbytte av å bli med som pilotbruker dersom dine biler:

  • Passerer over Ørje tollsted – fra Sverige til Norge – noen ganger i løpet av uka
  • Gjennomgående har med last for en eller noen få varemottakere
  • Har mulighet til (direkte eller via aktuelle forretningsforbindelser) å sende over etterspurt informasjon om last, lastebil, evt. henger og sjåfør elektronisk minst to timer før grensepassering
  • Har tid og anledning til å la noen av dine sjåfører og biler være testpiloter

Førstemannsfordeler som ikke er å kimse av
Som en travel opptatt lastebileier er det lett å tenke – «skal jeg liksom være med på dette også»! Det vi som har vært med en stund – både foran og bak kulissene-  vet er at dette er et prestisjeprosjekt tollvesenet er villig til å satse mye på å få til. Målet på sikt er å «allmenngjøre» denne ekspressfortollingsprosedyren til å gjelde for samtlige grensepasseringer - både inn og ut av Norge.

De som blir med på et slikt pilotprosjekt har således en enestående mulighet til å opparbeide:  

  • kunnskaper om morgendagens digitale grensepasseringssystemer
  • goodwill hos tollvesenet som en seriøs transportør med bla. færre fysiske kontroller 
  • ry i markedet som en transportør som ikke blir «heftet» på grensen og derved styrker din konkurransedyktighet som en pålitelig frakttilbyder

Ja, nei, tja?

Tollvesenet har opprettet en egen hjemmeside om ekspressfortolling. Klikk HER for å lese mer! Du kan ellers sende en e-post til ekspressfortollling@toll.no eller ringe tlf. 22 86 02 02 for en uforpliktende prat. Sett gjerne også undertegnede – ogh@lastebil.no – på kopi dersom du kontakter tollvesenet om ekspressfortolling per e-post.

Vi har allerede en av våre medlemsbedrifter med i pilotprosjektet. Men det er garantert plass til flere.