Fugleåsen døgnhvileplass har utvilsomt gjort hverdagen lettere for mange yrkessjåfører, både norske og utenlandske. Høy kapasitet, sentral beliggenhet, gode fasiliteter med både toalett og dusj og døgnkontinuerlig overvåking gjør hviletiden enklere og tryggere. Men helt siden åpningen har det vært smertelig klart at selv ikke 122 oppstillingsplasser er nok for å møte behovet.

Den sprengte kapasiteten gir stor belastning på sanitær- og renovasjonstilbudet. Foto: Stein Inge Stølen Den sprengte kapasiteten gir stor belastning på sanitær- og renovasjonstilbudet. Foto: Stein Inge Stølen

Nesten 200 vogntog på det meste

I en fersk årsrapport utgitt av driftsoperatør NHP Langhus fremgår det at det i 2017 har vært en gjennomsnittlig overbelastning på anlegget på hele 34%. Hver eneste helg har det stått i gjennomsnitt 162 vogntog gjennom natten, med en ekstrem-belastning på 199 vogntog på plassen natten 27.november 2017.

- Døgnhvilebehovet i området er betydelig større enn hva dagens anlegg kan dekke. Dette skaper press på tjenesten og utfordringer for driften av anlegget. Siden det finnes få andre tilrettelagte alternativer til døgnhvileparkering i området skaper dette stor frustrasjon blant sjåfører som blir avvist, forteller Terje Rønning ved NHP Eiendom.

Det er parkeringsselskapet Park Nordic som har håndhevet parkeringsreglene på stedet. De melder også om tidvis store utfordringer med å bortvise vogntog hvor sjåføren har startet sin hvileperiode. Presset på sanitær- og renovasjonsfasiliteter er også stort. Gjennom en uke produseres det ufattelige 16 800 liter søppel på døgnhvileplassen, noe som tilsvarer mer enn 874 kubikkmeter gjennom hele året. 

Etterlyser dobbel kapasitet

I disse dager avgjøres kapasitetsbehovet for det planlagte permanente anlegget langs E6 på Taraldrud. Med bakgrunn i erfaringer hentet fra Fugleåsen anbefaler NHP Langhus at det bygges dobbelt så stort som i dag.

- Selv med dagens plassering burde plassen vært dimensjonert for ca 200 biler. Trafikktallene ved det permanente anlegget på Taraldrud tilsier at dette anlegget vil bli enda bedre besøkt. Det bør vurderes en kapasitet på 250 parkeringsplasser ved denne plassen, forteller Rønning.

Les også: Her bor sjåførene i ukevis