I dag har 200 buss- og lastebilsjåfører dispensasjon til å kjøre selv om de bare ser på ett øye. En endring i regelverket gjør at de mister denne dispensasjonen fra 01.10.2019. Mange av de som rammes har vært aktive yrkessjåfører i lang tid uten at tilstanden har endret seg.

- Vi er for fokus på helse, men når det gjelder de som har dispensasjon i dag, så mener vi at de fortsatt skal få lov til å ha dispensasjon, så sant den medisinske tilstanden deres ikke har forverret seg, forteller NLF-direktør Geir A. Mo til NRK.

Han legger til at han ikke er imot regelenendringen i sin helhet. NLF har i sitt høringssvar generelt sluttet seg til forslaget, basert på forutsigbar og lik behandling, kortere behandlingstid og økt trafikksikkerhet, men understreker samtidig at det ikke bør ha tilbakevirkende kraft.

Administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, håper myndighetene lar sjåførene beholde dispensasjonen. Foto: NLF-Arkiv Administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, håper myndighetene lar sjåførene beholde dispensasjonen. Foto: NLF-Arkiv

Gir ikke opp

NLF-direktøren understreker at de ikke har gitt opp slaget enda.

- De som i dag kjører med dispensasjon har utøvd yrket sitt på en god måte. Det er for ille å frata friske og oppegående mennesker arbeidet fordi regelverket har endret seg, avslutter Mo.

Se innslaget på NRK-nyhetene her