Tallene bekrefter funnene fra NLFs telleaksjon sommeren 2017, som viste en klar tendens til økning i trafikken av utenlandske vogntog over Norges største grenseovergang.

I 2016 passerte det 918 705 tunge kjøretøy over tellepunktet ved Svinesund bru, i gjennomsnitt 2 517 hvert døgn. Dette tallet vokste i 2017 med 43 245 passeringer.

Kilde: Statens vegvesens trafikktellingsstatistikk Kilde: Statens vegvesens trafikktellingsstatistikk

91 prosent utenlandske vogntog

Siden 2009 har trafikkmengdene med tunge kjøretøy over Svinesund økt med hele 34 prosent. Hvis trenden fortsetter vil 2018 bli det første året hvor det passerer mer enn 1 000 000 tunge kjøretøy over grensen ved Svinesund bru.

NLFs telleaksjon 2017 viste blant annet at hele 91% av vogntogene som passerte grenseovergangen var utenlandske. Mange av disse kjører med langt mindre godsvolum enn før ifølge SSBs statistikk for grensekryssende gods.

Les også: 570 "tomme" vogntog over grensen hvert eneste døgn