Listene utarbeides årlig med utgangspunkt i samtlige bedrifter registrert i Brønnøysundregistrene med næringskode «Godstransport på vei». Her er det to forskjellige hovedlister: Den ene tar for seg størrelse alene, mens den andre ser på lønnsomhet. 

Sterk andel også ved forrige opptelling

For listen «De 100 beste transportbedriftene» har man tatt utgangspunkt i bedrifter som hadde mer enn 10 millioner i driftsinntekter i fjor. Her hadde samtlige bedrifter over 10 prosents resultat før skatt. De fire beste lå på over 30 prosent.

Forrige gang Lastebil.no gjennomgikk listene over de beste transportbedriftene, var i 2016 – da med utgangspunkt i regnskapstall for 2015. Den gangen fant man at NLF-andelen var 66 prosent. Blant de ti mest lønnsomme hadde halvparten medlemskap i NLF.

Litra-konsernet er representert med flere selskaper både på listen over de mest lønnsomme selskapene og de største. Flere av disse har Fair Transport-sertifisering. Foto: Stein Inge Stølen Litra-konsernet er representert med flere selskaper både på listen over de mest lønnsomme selskapene og de største. Flere av disse har Fair Transport-sertifisering. Foto: Stein Inge Stølen

Tre av de ti største er Fair Transport-bedrifter

To år senere ser vi at stadig flere av de mest lønnsomme bedriftene er NLF-medlemmer. Andelen blant topp 100 har økt fra 66 til 70, og blant topp 10 har hele 8 medlemskap i NLF.

Når man ser på topplisten som tar utgangspunkt i størrelse, er tendensen veldig lik. Også her er NLF-andelen 70 prosent. Samtidig er det enda tettere i toppsjiktet: Blant de ti største er hele 9 registrerte medlemmer i NLF. Ikke nok med det – fem av disse bruker ett eller flere av NLFs kvalitetssystemer og tre har oppnådd Fair Transport-sertifisering. Tendensen er lik i den øvrige topp 100-listen, hvor 51 prosent bruker ett eller flere av NLFs systemer, mens 31 prosent er Fair Transport-bedrifter.

– Det er spesielt gledelig å se engasjementet rundt vår Fair Transport-satsing, og at så mange av de største bedriftene allerede har oppnådd sertifisering etter kravene stilt i systemet, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Dokumentert kvalitet lønner seg

En annen tendens som også har vært tydelig ved foregående år, er at medlemsbedriftene på disse topplistene benytter seg av NLFs kvalitets- og trafikksikkerhetssystemer i langt større grad enn gjennomsnittet.

– Det er hevet over enhver tvil at de bedriftene som prioriterer systematisk arbeid innen HMS og trafikksikkerhet, øker lønnsomheten betraktelig. Det er jo egentlig ikke så rart siden det senker utgiftene knyttet til drivstoff, utstyr, forsikring og sykefravær, sier Mo.

Han tror alle NLF-bedrifter, store som små, kan tjene stort på å benytte seg av tilbudene som ligger i medlemskapet.

– Vi har noe for alle: Spesialtilpassede HMS-systemer for små bedrifter, utvidede kvalitetsstyringssystemer for mellomstore og større bedrifter, holdningsprogrammer for sjåfører og ledere, og ikke minst Fair Transport-ordningen. Alt kan gi deg og din bedrift et konkurransefortrinn. Stadig flere transportkjøpere er villig til å betale ekstra for dokumentert kvalitet, avslutter NLF-direktøren.

Les mer om Fair Transport her