Kronikk: Administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo

De siste ukene har den ene skandalesaken etter den andre omkring statseide Bring Trucking blitt rullet opp. Journalistnettverket Investigate Europe har dokumentert at mange av sjåførene, som primært hentes fra Romania, utelukkende kjører i Skandinavia. For dette arbeidet mottar de lønn som bare utgjør en brøkdel av snittet for landene hvor de er utstasjonert.

NLF-direktør Geir A. Mo mener Posten Norge bør fremlegge bevis fremfor å gå til verbalt angrep. Foto: Stein Inge Stølen NLF-direktør Geir A. Mo mener Posten Norge bør fremlegge bevis fremfor å gå til verbalt angrep. Foto: Stein Inge Stølen

Arbeidstilsynets funn snakker for seg selv

Dette er sterkt uetisk, men foreløpig ikke ulovlig. Det som derimot er ulovlig, er måten de avlønnes på når de kjører innenlands transport i Norge. Alle som utfører kabotasje eller kombinerte transporter har krav på norsk minstelønn. Arbeidstilsynets funn etter å ha utført tilsyn mot kabotasjesjåfører ansatt i Bring Trucking viser at dette ikke er tilfelle. Både i 2017 og i 2018 er det avdekket brudd på reglene. Sjåførene Investigate Europe har snakket med, bekrefter også dette. I tillegg har journalistnettverket avdekket utbredt juks med førerkurs i bedriften, noe Posten Norge nå har bekreftet.

Angriper alle - også offentlige etater

Pressesjef John Eckhoff mener at NLF, gjennom nettstedet Lastebil.no, farer med usannheter rundt Bring Trucking. Men artiklene som det vises til, presenterer brudd som er avdekket av Arbeidstilsynet, utsagn fra sjåfører og funn fra Investigate Europes undersøkelser, sammen med tilsvar fra Posten Norge. Det er presentert lønnslipper som beviselig strider med regelverket, samt gjengitt utdrag fra Arbeidstilsynets rapporter hvor det er funnet lovstridige lønnsmodeller, som også bekreftes av etatens fagfolk. Når Posten Norge beskylder NLF for å fare med usannheter, menes det derfor indirekte at både Arbeidstilsynet, sjåførene og de uavhengige journalistene også gjør det.

Dette er standard-lønnslippen som sjåfører i Bring Trucking mottar, også etter kabotasjeoppdrag i Norge. Den bryter med flere regler i Arbeidsmiljøloven. Foto: Stein Inge Stølen Dette er standard-lønnslippen som sjåfører i Bring Trucking mottar, også etter kabotasjeoppdrag i Norge. Den bryter med flere regler i Arbeidsmiljøloven. Foto: Stein Inge Stølen

Viser til dokumentasjon som ingen har sett

Samtidig har Postens pressesjef oppgitt til nettstedet  AT.no at han sitter på «lønnsdokumentasjon som viser at sjåførene er lønnet etter reglene, uten at NLF tilsynelatende bryr seg nevneverdig om å korrigere det». Eckhoff indikerer her at NLF har blitt forevist beviser som deretter skal ha blitt ignorert. Dette stemmer ikke: Det er nå ettersendt kopier av e-postkorrespondanser mellom NLF og Postens pressesjef til AT.nos redaksjon, som viser at Eckhoff slett ikke har delt denne angivelige dokumentasjonen. Tvert imot har NLF ved flere anledninger etterspurt dette uten å ha fått svar.

Hva vil det si å tilbakevise?

Dette føyer seg inn i rekken av offensive, men upresise utspill fra Posten Norge den siste tiden. Felles for alle er denne setningen: «Vi har tilbakevist påstandene». Men for å tilbakevise en påstand må man bringe annen dokumentasjon på banen som beviser at den opprinnelige påstanden er falsk. Det vi imidlertid ser, er ikke at påstander blir tilbakevist. Vi ser heller et strategisk forsøk fra Posten Norge på å flytte fokuset fra de faktiske forholdene ved å rope motparten i senk.

I en slik situasjon er det bare en ting å gjøre: Følg bevisene og la fornuften tale.

Les samtlige saker om Bring Trucking her