– Hvis alt går på skinner, kan vi ta sikte på å få innført inntil 24 meters totallengde og inntil 60 tonns totalvekt for alle vogntog på de strekningene som i dag er godkjent for modulvogntog fra 1. februar 2019, fortalte vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Samtidig understreker han at dette ikke vil innebære endringer for det regulære vegnettet.

Fra vegdirektørens presentasjon på Storefjell. Foto: Statens vegvesen Fra vegdirektørens presentasjon på Storefjell. Foto: Statens vegvesen

Stor forskjell mellom landene

Dagens totallengde for regulære vogntog er 19,5 meter, mens totalvekt er 50 tonn. Sverige opererer på sin side med 24 meter og 60 tonn på hele vegnettet. Signalene fra vegdirektøren indikerer dermed at vi i 2019 kan komme nærmere en harmonisering mellom landene.

– Dette er en av de viktigste sakene NLFs tekniske gruppe har jobbet med den siste tiden. Det utgjør derfor et betydelig gjennomslag. Vi ser også dette som starten på en positiv dialog om økning av generelle totalvekter. Vi håper på sikt at vi også skal kunne argumentere for økning også på det regulære vegnettet, forteller Harry Nilsen.

Ved siden av å være styrerepresentant for region 1 leder han også den tekniske gruppen og har arbeidet tett på problemstillingen med totallengder og vekter.

Leder for NLFs tekniske gruppe, Harry Nilsen, er godt fornøyd med signalene fra Vegdirektoratet. Foto: Stein Inge Stølen Leder for NLFs tekniske gruppe, Harry Nilsen, er godt fornøyd med signalene fra Vegdirektoratet. Foto: Stein Inge Stølen

Sendes ut på høring

Ved bruk av uttrekkbart drag i stedet for dolly, som tradisjonelt brukes på modulvogntog, kan man justere totallengden på settet etter behov. Det vil da være antall akslinger på henger og bil som avgjør totalvekten, som med maksimal utnyttelse kan være inntil 60 tonn hvis endringen blir iverksatt.

Regelendringen sendes ut på høring fra Vegdirektoratet i disse dager. Den forespeilede effektueringsdatoen 1. februar 2019 forutsetter at det ikke dukker opp store skjær i sjøen i prosessen videre.

Kampen for økte totalvekter fortsetter

Vegdirektøren viste også interesse for NLFs forslag om økt totalvekt på singelbil med tre eller flere akslinger.

– Hvis vi kan flytte to tonn fra tralle til trekkvogn, vil det bidra til bedre balanse og økt fremkommelighet, fortalte Nilsen. Dette mente Terje Moe Gustavsen virket logisk, og lovet å se nærmere på saken.

Samtidig var vegdirektøren mer avventende til å øke totalvektene på hele vegnettet fra dagens 50 tonn til 56 tonn. Dette begrunnet han med at det regulære vegnettet, derav spesielt broene, ikke var egnet for dette i dag.

– Men hvis NLF kan argumentere for sitt syn på en god måte, skal jeg på ingen måte avvise dette helt, presiserte Gustavsen.

Les også: Trafikksikkerhetspris til NLF Sogn og Fjordane