Det latviske transportfirmaet Kreiss har ifølge Arbeidstilsynet brutt flere bestemmelser knyttet til lønns- og arbeidsvilkår ved utførelse av kabotasjeoppdrag i Norge. Dagbøtene ruller og går samtidig som de anmeldes både for ulovlig kabotasje og brudd på ukehvil-reglene av Statens vegvesen over hele landet. Likevel fortsetter Kreiss-bilene å kjøre kabotasjeoppdrag.

Så hvem kjøper transporten?

Da Lastebil.no fulgte dette sporet tilbake i april oppga Kreiss selv at de utførte mange kabotasjeoppdrag for speditøren Cargo Transport AS på Magnor. Dette bekreftet også daglig leder Per Ivar Olsen, samtidig som han innrømte at de ikke hadde undersøkt hvilke lønns- og arbeidsvilkår sjåførene faktisk har.

Her, rett ved riksgrensen langs RV2 på Magnor, holder speditørbedriften Cargo Transport til. De innrømte i april å ha brutt påseplikten ved bruk av transportselskapet Kreiss. Foto: Stein Inge Stølen Her, rett ved riksgrensen langs RV2 på Magnor, holder speditørbedriften Cargo Transport til. De innrømte i april å ha brutt påseplikten ved bruk av transportselskapet Kreiss. Foto: Stein Inge Stølen

Plikter både å informere og kontrollere

Ved utførelse av kabotasje i Norge har utenlandske sjåfører rett på allmenngjort minstelønn (167,65 kr per time, samt tillegg for diett) og er underlagt norske regler knyttet til arbeidstid og arbeidsforhold. Dette plikter oppdragsgiver både å informere om i forkant av oppdraget, samt å innhente dokumentasjon på at sjåførene faktisk får betalt det de skal.

Da Lastebil.no tok kontakt med Per Ivar Olsen i Cargo Transport AS i april for å undersøke om disse pliktene var overholdt, svarte han følgende:

Har dere informert om gjeldende regler ved kabotasjekjøring i Norge?

- Vi sender ut et generelt skriv som sier at de er pålagt å følge norske lover og regler knyttet til lønn.

Har dere undersøkt at de faktisk får betalt den lønnen de skal ha?

- Nei, det har vi ikke per dags dato.

Kreiss-sjåfører bor i bilene i tre måneder i strekk. Kontraktene avslører grunnlønn på 370 Euro per måned. Foto: Stein Inge Stølen Kreiss-sjåfører bor i bilene i tre måneder i strekk. Kontraktene avslører grunnlønn på 370 Euro per måned. Foto: Stein Inge Stølen

Nekter å oppgi om påseplikten ivaretas

I ettertid har det blitt avdekket en rekke forhold knyttet til Kreiss som tydeliggjør akkurat hvor viktig en slik kontroll faktisk er: Sjåførene lever under kummerlige forhold hvor de bor i kjøretøyene i tre måneder i strekk uten eksterne overnattingsmuligheter, samtidig som de er underlagt ulovlige arbeidskontrakter og spekulative lønnsmodeller. Da Lastebil.no i juli på ny tar kontakt med Cargo Transport AS, er det for å høre hvilke grep selskapet har gjort for å ivareta sin påseplikt i forhold til Kreiss. Men da nekter Olsen å svare:

Har dere fortsatt et samarbeid med Kreiss? Og har dere i så fall innhentet de opplysningene som er påkrevd som oppdragsgiver?

- Jeg har ingenting mer å si om den saken.

Da Olsen blir konfrontert med dokumentasjon som viser at Cargo Transport AS bare noen få dager tidligere arrangerte et kabotasjeoppdrag hvor Kreiss ble benyttet, vil han heller ikke gi noen uttalelser.

Lastebil.no har ved flere anledninger forsøkt å få ytterligere kommentarer fra Olsen, som på sin side avvist samtlige henvendelser.

Les også: Kreiss-kunder innrømmer mislighold av ansvar