Norske lastebileiere har vært i front når det gjelder å omstille bilparken i miljøvennlig retning. Gjennom den raske utskiftingen til Euro VI-teknologien er den lokale forurensingen fra næringen så godt som fjernet. Men administrerende direktør Geir A. Mo understreker at NLF ikke tenkt å ligge på latsiden av den grunn.

– Nå er det på tide å ta tak i klimautslippene. NLF har derfor sammen med en samlet transportnæring tatt til orde for å få på plass et CO2-fond, der næringslivet forplikter seg til å gjennomføre klimakutt i bytte mot avgiftslettelse.

Regjeringen har derimot vært lunkne, og i forslaget til statsbudsjett for 2019 fremstår fondet etter alt å dømme som skrinlagt.

Siste ord er ikke sagt

Nå blåser Arbeiderpartiet nytt håp i saken, og sier de ønsker å inngå et partnerskap mellom staten og næringslivet for å få ned utslippene fra næringstransporten. I sitt alternative statsbudsjett setter de av 700 millioner kroner til et CO2-fond.

De peker på at lav- og nullutslippsløsninger i stadig større grad blir tilgjengelig også innenfor tungtransporten, men at det i dag ikke finnes omfattende virkemidler for å stimulere til å ta i bruk denne teknologien. Forslaget applauderes av NLF-direktøren.

– Slik vi leser Arbeiderpartiets forslag støtter partiet fullt ut modellen for et CO2-fond slik NLF og resten av næringslivet har foreslått det. I næringslivets modell forplikter medlemmene av fondet seg til å kutte utslipp mot at CO2-avgiften som i dag betales på drivstoff i stedet betales til fondet, og medlemsbedriftene deretter kan hente ut støtte til ulike nærmere definerte tiltak. Det er oppsiktsvekkende og svært positivt at Arbeiderpartiet er så tydelig i sin støtte, sier Mo, og understreker:

– For NLF er det helt avgjørende at et CO2-fond ikke finansieres gjennom en økning av CO2-avgiften, men ved en omdisponering. Vi er glad for at Arbeiderpartiet er enig med oss i dette og håper flertallet i Stortinget slutter seg til forslaget slik at vi kan komme videre i arbeidet med fondsetableringen.

Jonas lot seg imponere over NLF-bedriftens arbeid for å minske egne utslipp. Foto: Christoffer Sahl Jonas lot seg imponere over NLF-bedriftens arbeid for å minske egne utslipp. Foto: Christoffer Sahl

NLF-medlem fikk skryt av Støre

Da media møtte Arbeiderpartilederen, fikk de også stifte bekjentskap med Mindaugas Rekstys. Han er driftssjef og medeier i NLF-bedriften Cargotron, og kunne fortelle at de allerede jobber for å senke egne utslipp blant annet gjennom aktiv flåtestyring. Arbeiderpartiet tar nå til orde for at det skal bli lettere for transportbedrifter å få støtte til å prøve ut ny, klimavennlig teknologi.

– Det var nyttig og interessant å møte Mindaugas Rekstys og få et innblikk i hvordan han og firmaet hans jobber for få sjåførene sine til å kjøre mer klimavennlig og å satse på ny, utslippsreduserende teknologi, fortalte Jonas Gahr Støre.

Han mener dette er et godt eksempel på hvor viktig det er å få på plass et seriøst partnerskap mellom staten og næringslivet, slik at bedrifter som Cargotron får den drahjelpen de trenger til å ta i bruk den nye teknologien vi vil trenge for å få ned utslippene fra transportsektoren.

– I Norge har vi vært i front når det gjelder å omstille privatbilparken i klimavennlig retning, og elbilsalget er stadig økende. Nå er det på tide å rette inn innsatsen mot lastebiler og varebiler, sier Støre.

 Les også:  Statsbudsjettet 2019: Bra budsjett for transportnæringen