Rushtrafikken gis prioritet under vegarbeidet. Det vil si at Vegvesenet snur trafikken kl. 12.00 hver dag, slik at

  • Trafikk inn mot Oslo får benytte nordgående løp som normalt om morgenen.
  • Trafikk ut av Oslo får benytte det samme løpet etter kl. 12.00.
  • På natt avvikles møtende trafikk i det nordgående løpet.

Statens vegvesen anbefaler alle med mulighet for dette å benytte kollektivtransport, reise til andre tidspunkt eller velge alternative omkjøringsveger. Omkjøringstraseer skiltes. Ved Korsegården finnes det også innfartsparkering.

Informasjon på 11 forskjellige språk

Lastebilsjåfører bør forvente forsinkelser om morgenen i sørgående retning, og nordgående på ettermiddagen.

Vegvesenet informerer også om at kjøretøy over 32 tonn totalvekt ikke kan benytte Oslofjordtunnelen på ukedager mellom 07:00-09:00 og 15:00-18:00. De legger også til at modulvogntog ikke er tillatt på strekningene rv. 22 og rv. 111, men må benytte E6 og kjøre gjennom Nordbytunnelen.

Ved å trykke på denne lenken finner du informasjon på 11 forskjellige språk.