Medlemsmøte med samferdselsministeren og vegdirektøren

Tradisjonen tro inviteres forbundets medlemmer til et eget møte hvor både samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og vegdirektør Terje Moe Gustavsen stiller. Her får NLF-medlemmene en unik sjanse til å ta opp problemstillinger direkte med toppene i både den lovgivende og utøvende delen av samferdsels-Norge.

Tid: Tirsdag 14. august, 18:30-21:00

Sted: Mercedes-Benz Arendal, Bryggeriveien 5

Både samferdselsministeren og vegdirektøren kommer på NLFs medlemsmøte tirsdag kveld. Arkivfoto: Stein Inge Stølen Både samferdselsministeren og vegdirektøren kommer på NLFs medlemsmøte tirsdag kveld. Arkivfoto: Stein Inge Stølen

Seminar: «Wanted: Lastebilsjåfører!»

Undersøkelser viser at NLFs medlemsbedrifter alene trenger 15 000 nye sjåfører fram mot 2030, dersom de skal utføre en like stor andel av det framtidige transportarbeidet som i dag. Denne utfordringen kan heller ikke løses ved å rekruttere sjåfører fra andre land. Hele Europa sliter med sjåførmangel i mer eller mindre like stor grad. Derfor må myndighetene satse hardt på tilrettelegging av utdanning for de som ønsker seg inn i yrket, samtidig som næringens vilkår må styrkes. Dette er temaet i NLF-seminaret «Wanted: Lastebilsjåfører!», hvor representanter fra myndighetene og utdanningsinstitusjonene forsøker å finne den beste veien fremover.

Tid: Torsdag 16. august, 12:30-13:30

Sted: Telenor-bygget, Nygaten 4, Arendal 

Hvordan får vi flere sjåfører bak rattet? Bli med på diskusjonen under seminaret «Wanted: Lastebilsjåfører!». Illustrasjonsfoto: Colourbox Hvordan får vi flere sjåfører bak rattet? Bli med på diskusjonen under seminaret «Wanted: Lastebilsjåfører!». Illustrasjonsfoto: Colourbox

Seminar: «Innenfor loven, utenfor etikken»

NLF har i sitt arbeid med å sikre like konkurransevilkår for transportnæringen stilt spørsmål ved enkelte transportkjøperes evne og vilje til å etterspørre dokumentert kvalitet. I dag er sosial dumping gjennom kritikkverdige lønns- og arbeidsforhold slett ikke unntaket, men dessverre regelen når utenlandske transportører utfører oppdrag i Norge. Under seminaret «Innenfor loven, utenfor etikken» adresserer NLF elefanten i rommet og diskuterer forslag til løsninger sammen med NTF-leder Lars Johnsen og transportguru Einar Spurkeland.

Tid: Torsdag 16. august, 14:00-15:00

Sted: Telenor-bygget, Nygaten 4, Arendal 

Hvorfor er det så stor avstand mellom liv og lære ved bestilling av transport? Det er hovedtema på seminaret «Innenfor loven, utenfor etikken». Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen Hvorfor er det så stor avstand mellom liv og lære ved bestilling av transport? Det er hovedtema på seminaret «Innenfor loven, utenfor etikken». Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen

Les også: Dette er transportkjøpers ansvar