Asko var de første i Norge til å ta i bruk en elektrisk lastebil og har lenge profilert seg høyt gjennom sine miljøgrep. Nå legger selskapet ytterligere vekt bak satsningen ved bestillingen av ti Tesla lastebiler.

- Vi tror fremtiden for transport av varer blir med elektriske og med hydrogendrevne lastebiler, hvor helelektriske biler blir brukt på korte og mellomlange distanser med gode lademuligheter, skriver selskapet i en pressemelding. 

De mener at bilene fra Tesla vil innfri kravene både når det gjelder rekkevidde, lastekapasitet og i tillegg levere i forhold til driftskostnader. 

- Fortsatt gjenstår det en del ubesvarte spørsmål, men vi ønsker å være tidlig ute skriver Asko i pressemeldingen - hvor de også understreker at bestillingen er gjort betinget. Det betyr at lastebilene fra Tesla må innfri kravene som stilles til effektiv og driftssikker bruk.