– Hehe, det er veldig bra! Veldig bra, sier Vladeik når han får lese betingelsene sjåfører som kjører kabotasje i Norge faktisk har krav på. 167,65 kroner timen og et eget døgntillegg for diett utgjør en mangedobling av lønnen han i utgangspunktet får av arbeidsgiveren i Polen.

Men dette tillegget får han altså ikke, selv om det er lovpålagt. Dette var nemlig første gang han blir gjort oppmerksom på vilkårene, som har vært gjeldende i mer enn tre år. Fortsatt får de aller fleste utenlandske kabotasjesjåførene ulovlig lav lønn, ifølge tall fra Arbeidstilsynet.

Her intervjues Vladeik på Fugleåsen døgnhvileplass av NRKs Kjartan Rørslett. Foto: Stein Inge Stølen Her intervjues Vladeik på Fugleåsen døgnhvileplass av NRKs Kjartan Rørslett. Foto: Stein Inge Stølen

Sitter igjen med 500 Euro i måneden

Som mange andre sjåfører i Europa får Vladeik en godtgjørelse som består av en kombinasjon av lønn og diett. På papiret kan dette ofte se ut som mellom 1500 og 2000 Euro per måned, kanskje til og med mer. Men i praksis er bare en liten del av dette faktisk lønn. Mesteparten går til å dekke utlegg under de langvarige oppholdene i høykostland. Han bor i bilen i syv uker i strekk og kjører kun i Skandinavia. Derfor spiser kostnader til livsopphold en stor del av beløpet han får av arbeidsgiveren.

Vladeik forteller at han i slutten av måneden, etter at alle utlegg fra turen er betalt, sitter igjen med rundt 500 Euro.

Politisk støtte til transportregister

– Det er umulig for norske lastebilfirmaer å konkurrere på sånne vilkår, sier stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) til NRK

Sammen med andre SV-representanter har han fremmet forslag i Stortinget om å opprette et transportregister etter forslag fra blant annet NLF. Et slikt register vil kunne gi oversikt over bevegelsene til utenlandske tunge kjøretøy i Norge, noe man i dag mangler.

– Det er et godt forslag og bør vedtas, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo til NRK.

Les også: Dette er transportkjøpers ansvar