- Det er et skrikende behov etter yrkessjåfører i både Norge og Europa. På denne bakgrunnen mener vi det blir helt feil bruk av samfunnets ressurser å skjematisk utestenge inntil 200 sjåfører, ikke som følge av dårligere helse, men som følge av endringer i et teoretisk krav, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Bør fortsatt få dispensasjon

I et brev som nylig ble sendt til samferdselsministeren krever NLF at Solvik-Olsen tar et snarlig initiativ for å sikre at de sjåførene som står i fare for å miste dispensasjonen 30. september 2019 skal få en grundig medisinsk vurdering med målsetting om at ny dispensasjon kan innvilges med virkning fra 1. oktober 2019, og at framtidige dispensasjonssøknader behandle med medisinsk vurdering på vanlig måte.

- Vi er for fokus på helse, men når det gjelder de som har dispensasjon i dag, så mener vi at de fortsatt skal få lov til å ha dispensasjon, så sant den medisinske tilstanden deres ikke har forverret seg, avslutter NLF-direktøren.

Les bakgrunnen:  200 yrkessjåfører kan miste lappen i 2019 - NLF reagerer