Av totalt 322 kontrollerte kjøretøy hadde hele 13% overlast. I tillegg hadde hvert fjerde kjøretøy også andre tekniske mangler.

Under kontrollene deltok politiet, skatteetaten, Statens vegvesen, Arbeidstilsynet, kemnerkontorene, tolletaten og NAV. 

– Dette understreker behovet for å regulere dette markedet på lik linje med annen godstransport, sier NLF-direktør Geir A. Mo. Han viser til Danmark, som nylig vedtok å gjøre varebiltransport løyvepliktig fra 1. juli neste år. 

Etterlyser lignende modell i Norge

Reglene gjelder i første omgang kun for danskregistrerte varebiler som driver godstransport mot vederlag. Men lovendringen medfører også at utenlandske varebiler blir underlagt kabotasjereglene, som igjen betyr at også utenlandske varebilsjåfører har krav på danske lønns- og arbeidsvilkår ved utførelse av kabotasjeoppdrag i Danmark.

– Dette er en modell som vi også har etterlyst her til lands, senest i et møte med samferdselsministeren i forrige uke. Så lenge en kan utføre transport uten noen form for kompetansekrav, vil det gå ut over trafikksikkerheten, forteller NLF-direktør Geir A. Mo.

Dette var også en av hovedårsakene til at NLF i 2015 opprettet en  egen varebilgruppe.

NLF-direktør Geir A. Mo oppfordrer seriøse varebiltransportører til å bli medlem av NLF. Foto: Stein Inge Stølen NLF-direktør Geir A. Mo oppfordrer seriøse varebiltransportører til å bli medlem av NLF. Foto: Stein Inge Stølen

Transportkjøpere kan også bli anmeldt

– Nye krav og høye bompenger til biler over 3500 kg har ført til at bilene under den grensen er blitt mer populære. Vi ser at dette blant annet medfører en god del kjøring med overlast. Dette fører til dårligere kjøreegenskaper og utgjør en fare for trafikksikkerheten til alle trafikanter, sier fagleder Thor Ringstad i Statens vegvesen.

I en pressemelding kommenterer etatene at kontrollresultatene gjenspeiler en transportnæring i kraftig endring. 

Under en lignende kontroll i Bergen var ikke bildet spesielt mye bedre:

– Under kontrollen fant vi at hele 12 kjøretøy kjørte med altfor mye last, og fem sjåfører ble anmeldt til politiet for høy vekt og manglende førerrett. Det kan virke som de gjør dette for å unngå reglementet om blant annet kjøre- og hviletid og krav til kompetanse hos sjåføren. Bedriftene som organiserer og leier inn transportører kan bli rammet av straffeloven knyttet til medvirkning til lovbrudd, sier Per Herman Pedersen i Statens vegvesen.

Per Herman Pedersen i Statens vegvesen advarer transportkjøpere som bestiller trafikkfarlig varebiltransport. De kan også bli holdt ansvarlig. Foto: Stein Inge Stølen Per Herman Pedersen i Statens vegvesen advarer transportkjøpere som bestiller trafikkfarlig varebiltransport. De kan også bli holdt ansvarlig. Foto: Stein Inge Stølen

Her er resultatene fra kontrollene i Oslo:

220 biler kontrollert i aksjonen totalt.

 • Fem personer anmeldt for manglende førerrett.
 • To biler ble avskiltet på stedet.
 • Tre personer ble pågrepet på grunn av ulovlig arbeid.
 • En person ble pågrepet på grunn av falsk dokumentasjon.
 • To arbeidsgivere anmeldt for bruk av ulovlig arbeidskraft.
 • 16 personer utredes for mulig trygdesvindel.
 • Statens vegvesen fant 30 kjøretøy med overlast.
 • 69 av kjøretøyene hadde andre mangler, i hovedsak innenfor lys og dekk.
 • Det var også 41 mangler eller feil ved dokumenter.

Her er resultatene fra kontrollene i Bergen:

102 biler kontrollert i aksjonen totalt.

 • 16 kjøretøy hadde tekniske mangler der 1 ble avskiltet
 • 5 anmeldelser til politiet grunnet for høy vekt og manglende førerrett
 • 12 kjøretøy med overlast
 • 1 kjøretøy fikk bruksforbud for dårlig sikring av last
 • 1 kjøretøy fikk gebyr på kr. 8000,- for manglende bombrikke
 • 1 russisk statsborger utvist av politiet i 2 år for ulovlig opphold

Les også: Varebiltransport blir løyvepliktig i Danmark