Det finnes mange meninger rundt bompenger som finansieringsform, men det er hevet over enhver tvil at det har kommet for å bli. Samtidig hersker det stor uenighet rundt hvordan dagens løsninger fungerer og hvilke alternativer som skal velges for fremtiden. Norsk Transportforum (NT) inviterer til f rokostmøte fredag 8. juni for å sette en fot i bakken og kikke fremover. Her er noen av hovedtemaene:

Bompengereformen – papirtiger eller realitet?

Fra Samferdselsdepartementet kommer seniorrådgiver Kari Johanne Hjeltnes for å forklare hva som skjer med bompengereformen. Denne skulle bidra til å senke de totale utgiftene, og samtidig sørge for at en større andel av bominntektene gikk til veifinansiering fremfor administrasjon. Har arbeidet lykkes så langt, eller vil bompengereformen ende sine dager som en papirtiger?

Bidrar alle i dagens bompengesystem?

Alle kan være enige om følgende; når en først har valgt denne måten å finansiere veiene våre på er det viktig at alle bidrar. Ikke bare for å betale regninga raskest mulig, men også for å sikre at de som bruker veien for å produsere tjenester konkurrerer på like vilkår. Skjer det i dag? NLF har gjennom egne undersøkelser vist bekymring for at dagens system for inndriving ikke er effektivt nok. Med de økte takstene øker også incentivene for å unndra seg å betale. Men hvor utbredt er det egentlig med juks? Direktør for trafikksikkerhet, miljø og teknologi i Vegdirektoratet, Marit Brandtsegg, tar turen for å besvare næringens spørsmål.

Hvor sårbare er systemene?

Til slutt vendes blikket fremover. Hvordan vil det fungere i framtida? Mange peker på satellittbasert veiprising som morgendagens løsning. Ideen er at dette skal gi mer treffsikker og dermed rettferdig fordeling av kostnadene knyttet til veibruk, men er det mindre vanskelig å jukse med et slikt system? Vi spør en dataekspert – hvor vanskelig er det å hacke systemene vi bruker i dag? Og hvordan vil de nye løsningene kunne sikres godt nok? Vi avslutter med en panelsamtale mellom representanten fra Vegdirektoratet og «hackeren».

NB: På grunn av begrensede plasser er det lurt å være tidlig ute. Det blir servert en lett matbit og kaffe.

For mer informasjon og påmelding, klikk her