- Dette er det førerstøttesystem med intelligent blindsonevarsling for tunge kjøretøy. Det er det første av sitt slag i Norge, forteller direktør i Delta IFO AS, Bernt T. Rosnes. I sammenheng med Trygg Trafikks årskonferanse ble det arrangert en demonstrasjon hvor samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen deltok.

Løsningen det er snakk om er Mobileye Shield Plus, et kamerabasert overvåkings- og varslingssystem som ifølge produsenten kan redusere farer for trafikkuhell med andre kjøretøy med 40-80 prosent.

Se video under:

Selvtenkende system

Ved hjelp av kameraer montert i fronten og på sidene av kjøretøyet identifiserer de såkalte smartkameraene eventuelle faremomenter og varsler føreren gjennom lyssignaler og lyd. Systemet tenker selv og skal kunne skille mellom stillestående objekter og fotgjengere, samt mellom fotgjengere i "trygge" soner og fotgjengere/syklister i "faresoner".

Samferdselsministeren fikk oppleve systemet i praksis fra passasjersetet. Her sammen med NLF-direktør Geir A. Mo etter demonstrasjonen. I bakgrunnen står direktør i Delta IFO AS, Bernt T. Rosnes.  Foto: Stein Inge Stølen Samferdselsministeren fikk oppleve systemet i praksis fra passasjersetet. Her sammen med NLF-direktør Geir A. Mo etter demonstrasjonen. I bakgrunnen står direktør i Delta IFO AS, Bernt T. Rosnes. Foto: Stein Inge Stølen

- Kan være en god løsning for lastebiler

NLF-direktør Geir A. Mo tok imot Ketil Solvik-Olsen etter demonstrasjonsturen. Han tror slike systemer kan bidra til å redusere antallet blindsonerelaterte ulykker.

- Her er det et stort potensiale, ikke bare for busser, men også for lastebiler. På sikt vil dette garantert bli standard fra fabrikk, men inntil videre er det svært positivt at teknologien gjøres tilgjengelig for ettermontering.

Les mer om MobilEye her