- Kreiss ble sperret for bruk i transportsystemer tilhørende Bring Cargo AS og Bring Linehaul AS 30. mai, skriver Brings pressesjef John Eckhoff til NLF i en epost. - Deretter har leverandøren blitt løpende sperret i øvrige konsernselskap. Det tar erfaringsmessig noe tid før budskapet er kommunisert linjevei til hele vår store og spredte organisasjon.

Standardkontrakter som NLF har fått tilgang til viser en grunnlønn på 370 Euro per måned for inntil 240 timers arbeid. Foto: Stein Inge Stølen Standardkontrakter som NLF har fått tilgang til viser en grunnlønn på 370 Euro per måned for inntil 240 timers arbeid. Foto: Stein Inge Stølen

Svarer ikke på henvendelser om arbeidsvilkår

Eckhoff forklarer videre at bakgrunnen for sperringen av Kreiss er at selskapet ikke har besvart Brings henvendelser angående arbeidsvilkår for sjåfører ansatt i selskapet.

I april opplyste Bring at de også har fulgt opp Kreiss rundt ukehvil for sjåfører, og at dersom selskapet ikke etterlever regelverket vil transportøren rutinemessig utestenges som transportør til alle Posten-konsernets selskaper. I ettertid er det avdekket flere grove brudd, som blant annet har resultert i anmeldelser og utvisning av Kreiss-sjåfører.

Det er observert Kreiss-biler også med Bring-tralle de siste dagene. Dette bildet er riktignok tatt i mai. Foto gjengitt med tillatelse fra brk.blogg.no. Det er observert Kreiss-biler også med Bring-tralle de siste dagene. Dette bildet er riktignok tatt i mai. Foto gjengitt med tillatelse fra brk.blogg.no.

Har ikke varslet underleverandører

Samtidig kommer det stadig tips til Lastebil.no om at Kreiss-kjøretøy observeres på Brings anlegg på Alnabru. Da redaksjonen dro ut for å undersøke, kunne dette bekreftes ved selvsyn. Bildene brukt øverst i denne saken er tatt fredag 29. juni. Bring opplyser at denne Kreiss-bilen lastet fisk for videre transport.

(Bildet av trekkvognen med Bring-tralle er tatt 22. mai, altså før sperringen ble vedtatt, og er gjengitt med tillatelse fra nettstedet brk.blogg.no.)

- Vi har sperret for bruk av Kreiss i Posten og Brings egne systemer, men ikke varslet underleverandører, sier Gjølme. Hun forklarer videre at de ønsker å feie for egen dør først, men at de vurderer å også varsle underleverandører i tiden som kommer.

Les også:  Kreiss nekter å oppfylle krav, anklager Arbeidstilsynet for lovbrudd