– De har omtrent 500 biler og ingen er stasjonert i Slovakia. De er her oppe og kjører i Skandinavia, sier Tommy Jonsson i Transportarbetareförbundet.

Den svenske TV-kanalen TV4 har dokumentert hvordan rumenske sjåfører fraktes til Brings anlegg i Torsvik utenfor Jönköping i minibusser, hvor arbeidsdagen med transport utelukkende i Skandinavia begynner. De har også fått tilgang til arbeidskontrakter som viser en grunnlønn på 458 Euro, som Transportarbetareförbundet mener utgjør omtrent 30 kroner timen.

Til TV4 oppgir Transportarbetareförbundet at Bring Trucking nå er anmeldt til politiet, samt til svenske skattemyndigheter, for brudd på utstasjoneringsloven. Forbundet mener Bring må betale svenske lønninger og svensk skatt når virksomheten i praksis har utgangspunkt i Sverige.

Har ikke mottatt anmeldelse

Pressesjef John Eckhoff i Posten Norge kjenner derimot ikke til at Bring har mottatt en anmeldelse.

– Vi kjenner ikke til noen politianmeldelse. Transportarbetareförbundet har gjentatt ved flere anledninger at de har politianmeldt oss, men vi har ikke sett noe til dette.

Han understreker at Bring følger alle gjeldende lover og regler, også ved kabotasje i Norge. Omfanget av kabotasjebruken med Bring Trucking i Norge er derimot uviss, dette ønsker ikke Posten Norge å oppgi.

Se innslaget på TV4.se her