Denne uken ble det kjent at sjåfører ansatt i Bring Trucking har ulovlige lønns- og arbeidsvilkår når de kjører innenlands transport i Norge, såkalt kabotasje. Dette kommer på toppen av de allerede tallrike påstandene knyttet til sosial dumping og uredelig behandling av sjåførene i den statseide bedriften.

Dette har fått mange til å reagere, deriblant stortingsrepresentant Øystein Langholm Hansen (Ap). Han sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen og har lenge sett med misnøye på utviklingen rundt Bring og det slovakiske datterselskapet.

 – Veldig alvorlig

I et skriftlig spørsmål til næringsministeren spør Hansen:

«Hva vil statsråden foreta seg for å få en slutt på at det statseide selskapet Bring driver med hensynsløs underbetaling og grov utnytting av lastebilsjåfører fra Øst-Europa?»

Til Lastebil.no understreker Hansen at spørsmålet ble sendt før de siste avsløringene ble kjent.

– Forholdene jeg har stilt spørsmål ved, er for såvidt lovlige. Det handler om at virksomheten i Bring Trucking bidrar til å forsterke den negative lønnsspiralen vi ser i den norske transportnæringen. Men hvis det som nå har kommet frem er riktig, at Bring også bryter loven i Norge, så er det veldig alvorlig.

Røe Isaksen: – Skal gis en lønn de kan leve av

Svaret fra Røe Isaksen tydeliggjør det etiske ansvaret Posten og Bring har overfor sine datterselskaper i konsernet, deriblant også Bring Trucking:

– Som eier legger staten til grunn at selskapet følger lover og regler. Regjeringen har i eierskapsmeldingen uttrykt klare forventninger til selskapene med statlig eierandel på områder som staten mener bidrar til å oppfylle statens mål med eierskapet, herunder spesifikke forventningene knyttet til fire tematiske kjerneområder: klima og miljø, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og antikorrupsjon.

Videre kommer Røe Isaksen inn på lønnsspørsmålet:

– Det forventes også at selskapene med statlig eierandel aktivt følger, og er med på å utvikle god forretningsskikk, og respekterer og bidrar til et anstendig arbeidsliv hvor grunnleggende arbeidsstandarder og rettigheter ivaretas og at arbeidstakere gis en lønn de kan leve av.

Pressesjef John Eckhoff i Posten Norge forsvarer eierskapet av Bring Trucking. Foto: Stein Inge Stølen / TV2 Pressesjef John Eckhoff i Posten Norge forsvarer eierskapet av Bring Trucking. Foto: Stein Inge Stølen / TV2

Postens pressesjef: – Ikke noe farlig

Men da pressesjef John Eckhoff i Posten Norge kommenterte saken i TV2 Nyhetene denne uken, ble det mer uklart hvordan Bring faktisk håndterer sitt etiske ansvar.

– Dette høres rart ut fra norske forhold, men det er slik det europeiske regelverket er. Dette er ikke noe farlig. Vi er ute og forteller hva våre sjåfører tjener, det har vi gjort i mange år. Vi har ikke noe å skjule, fremholdt han.

Samtidig var han helt tydelig på at den eneste grunnen til at Bring har etablert et datterselskap i Slovakia, er for å presse ned lønningene.

– Det er etablert i Slovakia for å konkurrere med internasjonale transporter. Geir A. Mo i NLF må gjerne dra ned og besøke Bring Trucking i Slovakia. Han vil ikke finne at vi bryter noen lover og regler.

Administrasjon i Slovakia, sjåfører i Norge

NLF-direktøren lar seg imidlertid ikke imponere av svaret. Han tror ikke det er nødvendig å dra til Slovakia for å få rede på arbeidsforholdene til sjåførene.

– I Slovakia sitter det bare en administrasjon på et kontor. Og de har det sikkert helt topp. Men bilene og sjåførene finner vi jo her i Norge. Vi anbefaler Bring å se ut av kontoret sitt på Alnabru, der bør de finne mye å ta tak i, sier Mo.

Les det skriftlige spørsmålet og ministerens svar på Stortingets sider her