Samferdselsministeren, arbeidsministeren og vegdirektøren stiller alle til NLFs transportkonferanse 18.-19. januar. I tillegg kommer flere høyaktuelle politikere, deriblant Hadia Tajik (A) og Erlend Wiborg (Frp) i arbeids- og sosialkomiteen, samt statssekretær Tommy Skjervold (Frp) i Samferdselsdepartementet. 

Dette sikrer at konferansen på Holmen Fjordhotell i Asker blir minst like innholdsrik som i 2018, og kanskje enda mer aktuell enn noensinne etter et år med både politiske gjennomslag og frustrasjoner for transportnæringen.

– Vi har straks tilbakelagt et av de mest spennende årene innen transportpolitikk, og 2019 tegner til å bli vel så interessant, forteller NLF-direktør Geir A. Mo.

Det fantes knapt ledige seter da NLF avholdt transportkonferansen på Holmen Fjordhotell tidligere i år. Programmet for 2019 tegner til å bli vel så interessant. Foto: Stein Inge Stølen Det fantes knapt ledige seter da NLF avholdt transportkonferansen på Holmen Fjordhotell tidligere i år. Programmet for 2019 tegner til å bli vel så interessant. Foto: Stein Inge Stølen

Flere spennende NLF-nyheter

Ett av trekkplastrene for konferansens politiske del, er en debatt hvor arbeidslivskriminalitet i transportnæringen står i sentrum. 

– Det har skjedd store endringer i hvordan myndighetene angriper disse problemstillingene, og det er varslet enda større sanksjoner mot useriøse aktører i fremtiden. Det er ikke et sekund for tidlig, med tanke på alle avsløringene som har kommet det siste året. Vi tror derfor debatten blir svært spennende, sier NLF-direktøren.

I tillegg er det store muligheter for at det annonseres både en og to større NLF-nyheter under konferansen.

Som i 2018 vil også Transportkonferansen 2019 bli ledet av «bilhodet» Jan Erik Larssen.

Husk å melde deg på innen 9. januar. Begrenset kapasitet!

Klikk her for mer informasjon og påmelding