– Jeg tør ikke å tenke på hva som kunne skjedd hvis vi ikke hadde stoppet denne føreren, fortalte kontrolleder Bjørn Uno Rogneby i Statens vegvesen. Han ble sjokkert av mangelen på lastesikring som skjulte seg under kapellet på den litauiske lastebilen. På planet var det plassert flere tunge stålplater. Flere av disse lå på kontrolltidspunktet helt usikret og hadde i tillegg flyttet seg under transporten.

Etter hvert ble det klart at transportkjøperen i dette tilfellet var Statkraft, som gjennom joint venture-selskapet Fosen Vind DA bestiller frakt av store og små vindmøllekomponenter tilknyttet prosjektet Roan vindpark.

Her har begge stroppene som holdt stålplaten røket og lasten ligger usikret på planet. Foto: Statens vegvesen Her har begge stroppene som holdt stålplaten røket og lasten ligger usikret på planet. Foto: Statens vegvesen

Fosen Vind: - Vi har rutiner på plass

- Vi ser svært alvorlig på dette, denne transporten er åpenbart ikke  gjennomført etter verken offentlige forskrifter eller våre egne krav til leverandører og underleverandører, uttaler Torbjørn Steen, kommunikasjonssjef i Fosen Vind. Han forteller at selskapet først ble oppmerksom på hendelsen da Lastebil.no tok kontakt. 

- Vi har rutiner for å følge opp leverandører og underleverandører som skal sikre at kjøretøy som frakter gods på vegne av oss følger alle lover og regler knyttet til lastsikring og transport av gods på norske veier for øvrig. Vi undersøker nå nærmere hva som faktisk har skjedd, sier Steen.

Har utført 600 spesialtransporter siden april

Kommunikasjonssjefen forteller også at Fosen Vind fra april til og med forrige uke har gjennomført mer enn 600 store spesialtransporter av vindmøllekomponenter i sammenheng med utbyggingen av Roan vindpark, i form av politieskorterte konvoier fra Monstad kai i Åfjord til Roan.

- Disse har gått riktig for seg og vi hadde ingen problemer. Derfor er det ekstra leit og helt uakseptabelt at langt enklere transporter ikke gjennomføres forsvarlig, og vi vil derfor følge opp dette enda grundigere framover, sier Steen.

Eivind Karikoski (t.v.) og Jens Olaf Rud underviser sjåfører, bedriftseiere og transportkjøpere i Fair Transport-programmet. Foto: Stein Inge Stølen Eivind Karikoski (t.v.) og Jens Olaf Rud underviser sjåfører, bedriftseiere og transportkjøpere i Fair Transport-programmet. Foto: Stein Inge Stølen

Understreker viktigheten av opplysningsarbeid

Eivind Karikoski er prosjektleder i NLFs Fair Transport-program. Han reiser landet rundt for å undervise både sjåfører, bedriftseiere og transportkjøpere. Målet er å få stadig flere til å satse på dokumentert kvalitet i transportleddet.

- Eksempler som dette viser hvor viktig det er å gjøre transportkjøpere oppmerksom på konsekvensene ved å kutte i svingene. Ofte handler det om at kundene ikke vet hvordan de skal gå frem for å innhente riktig dokumentasjon på kvalitetsnivået hos transportører. Det ønsker vi å gjøre noe med gjennom Fair Transport-programmet, sier Karikoski.

Les også: Dette er transportkjøpers ansvar