- Dette kan sees som et oppgjør med bruken av førerhuset som hotellrom. Det stikker kjepper i hjulene for selskapene som lar sjåførene henge på rasteplasser i ukevis mens de venter på oppdrag, forteller administrerende direktør i DTL, NLFs danske motstykke, Erik Østergaard.

Bakgrunnen for vedtaket er en rettslig strid mellom det belgiske transportfirmaet Vaditrans VBVA og den belgiske stat, som til slutt havnet på generaladvokaten i EUs kontor. Allerede i februar i fjor ble det fremmet en innstilling fra generaladvokaten som slo fast at den regulære ukehvilen ikke skal avholdes i lastebilen, og at brudd på reglene etter belgisk lov skal straffes med 1 800 Euro.

Nå er generaladvokatens forslag endelig vedtatt i EU-domstolen, noe som gjør den rettskraftig i alle EU- og EØS-land.

Administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, tror det nå vil bli lettere å håndheve kjøre- og hviletidslovene i Norge. Foto: Stein Inge Stølen Administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, tror det nå vil bli lettere å håndheve kjøre- og hviletidslovene i Norge. Foto: Stein Inge Stølen

- Skaper presedens

NLF-direktør Geir A. Mo ser frem til at lovgivningen blir håndhevet også i Norge, hvor sosial dumping og lavtlønnede sjåfører på langtidsoppdrag uten innlosjering er et stadig økende problem.

- Vi har lenge visst at reglene er tydelige her. Men vi har så langt ikke sett en rettsak bli prøvd på EU-nivå. Denne dommen skaper en presedens som gir ringvirkninger også i norske saker, forteller administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

Les også: Strid om ukehvil avgjort i EU-domstol