Du har et antall biler som skal løse et antall oppdrag. Underveis må du planlegge hvilke kjøretøy som skal plukke opp hvilket gods, sikre at sjåførenes arbeidstider er innenfor regelverket, finne ruter som tar høyde for både trafikk, høydebegrensninger og bomkostnader, samt at mottakeren skal bli løpende oppdatert underveis. Kjenner du deg igjen i dette? Her gjengir vi hverdagen til mange av NLFs medlemsbedrifter. Den er vanligvis hektisk og komplisert selv uten uforutsette hendelser. Og mange av prosessene foregår manuelt. Det vil APX Systems gjøre noe med.

Salgssjef Hjalmar Wiik, markedssjef Morten Skinnarmo og daglig leder Jan Erik Evanger i APX Systems tror IntelliTrack kan styrke bunnlinjen til både store og små transportbedrifter. Foto: Stein Inge Stølen Salgssjef Hjalmar Wiik, markedssjef Morten Skinnarmo og daglig leder Jan Erik Evanger i APX Systems tror IntelliTrack kan styrke bunnlinjen til både store og små transportbedrifter. Foto: Stein Inge Stølen

Har utviklet egen integreringsdatavare

– Den store hodepinen er jo planlegging. Uforutsette hendelser og menneskelige faktorer utgjør mange parametere som en må forholde seg til. Hvordan skrur man dette sammen på en optimal måte uten å bruke mye tid? spør salgssjef Hjalmar Wiik. Han har lang erfaring fra både transportør- og vareeiersiden og har dannet seg en klar oppfatning om hvor det vanligvis kniper, og hva en må gjøre for å løse utfordringene. Selskapet APX Systems har drevet med systemutvikling siden 1992 og har enkelt sett spesialisert seg på å få forskjellige avanserte systemer til å snakke sammen for å løse overordnede oppgaver.  

For transportnæringen har de utviklet løsningen IntelliTrack, som tar den tradisjonelle tilnærmingen til planleggingsverktøy i godstransport til et helt nytt nivå. Mellom alle systemene sitter en egen datavare som heter Integrator, som bruker algoritmer til å hente ut riktig data fra ett system og konvertere de til bruk i et annet system.

– Det finnes mange verktøy der ute. Men de eksisterende løsningene er stort sett veldig statiske. Der ligger det gjerne en databank i bunnen som forteller brukeren hva det vil koste å kjøre fra A til B, og ferdig med det. Men de sier sjelden noe om andre forhold og parametere. Derfor må brukeren selv sette det i en kontekst for å kunne gjøre seg nytte seg av dataene, sier Wiik.

Hvis det oppstår problemer på den planlagte ruten estimerer systemet raskt og enkelt et bedre alternativ. Samtidig får kundene automatiske oppdateringer på SMS. Foto: Stein Inge Stølen Hvis det oppstår problemer på den planlagte ruten estimerer systemet raskt og enkelt et bedre alternativ. Samtidig får kundene automatiske oppdateringer på SMS. Foto: Stein Inge Stølen

Eliminerer problemer før de oppstår

IntelliTrack tar utgangspunkt i Google Traffic, en funksjon i Googles karttjeneste som henter sanntidsdata fra et høyt antall trafikanters mobile enheter. Dette integreres med flere andre styringssystemer som blant annet henter inn bompengepriser, vurderer hindre på strekningen som høydebegrensninger og lignende, samt henter sendings- og kollidata fra godset som skal kjøres. I tillegg kan det legges inn parametere knyttet til kjøretøy, slik at spesialiserte oppdrag blir allokert til biler med riktig utstyr.

I sum gjør dette hverdagen for transportøren mye enklere: En sjåfør kan på forhånd vite nøyaktig hvor stort og tungt et gods er, hvilket kjøretøy som bør benyttes, hvordan godset bør plasseres i lasterommet med hensyn til leveringsrekkefølge, samt estimert kjøretid for hele den planlagte ruten. Trafikkplanleggeren på kontoret får automatiske estimat over drivstoff-forbruk, bompenger, arbeidstid for sjåførene og kapasitetsutnyttelse på bilene.

Hvis ikke adressene stemmer, eller hvis det ikke er oppgitt vekt på kolliet eller andre data som en trenger for å planlegge oppdraget, vil ikke systemet akseptere turen. På den måten elimineres potensielle problemer før de oppstår.

IntelliTrack er laget for å kunne fungere enkelt på alle plattformer. Sjåførene bruker kort tid på å lære seg funksjonene. Foto: Stein Inge Stølen IntelliTrack er laget for å kunne fungere enkelt på alle plattformer. Sjåførene bruker kort tid på å lære seg funksjonene. Foto: Stein Inge Stølen

Kan også brukes av transportkjøpere

Systemet åpner også for automatisk SMS-varsling som oppdaterer kunden om når varen er lastet på bil, når bilen er i bevegelse, 30 minutter før levering, samt eventuell varsling ved forsinkelse. Mottakeren kan selv bestemme hvilke meldinger den vil motta. På den måten slipper sjåføren å varsle underveis og kan fokusere på oppgavene knyttet til kjøring og levering. Samtidig har trafikkplanleggeren full oversikt over flåtens bevegelser gjennom et overvåkingsverktøy.

– Vi tror at mange bedrifter ikke utnytter kapasiteten på bilene i stor nok grad. Et slikt verktøy kan bidra til å synliggjøre hvor en enten kan tilpasse størrelsen på kjøretøyet etter typen kjøring, eller rett og slett eliminere et kjøretøy fordi godset egentlig kan fraktes på øvrige lastebiler i flåten. I en ideell verden kan et system som IntelliTrack redusere antallet biler ute på veien og derav senke kostnader knyttet til drivstoff, og ikke minst redusere miljø- og klimapåvirkningen, sier Wiik.

Han legger til at IntelliTrack også kan benyttes av transportkjøpere og vareeiere som ønsker å ta ansvar og være delaktig i planleggingen av oppdragene, og på den måten få bedre kontroll over kostnadene. For lagersystemer er det også tilrettelagt for et RFID-taggingssystem som snakker med sensorer ved kjøreportene.

– Hvis en sending som for eksempel skal til Tromsø kjøres ut til en Kristiansand-port, vil det utløses rødt lys. På den måten unngår man kostnadene og bryderiet ved å sende feil pakke til feil destinasjon. Dette er for mange en betydelig utgiftspost, sier Wiik. 

Dette er IntelliTrack 

  • IntelliTrack er et webbasert verktøy som ved hjelp av Google Maps optimaliserer transportruter i sanntid.
  • Systemet kan redusere planleggingstid, legge inn skreddersydde geografiske og kjøretøymessige parametere (spesialkjøretøy, nullutslipp etc.).
  • Det er integrert flere kundevennlige løsninger som automatisk SMS-oppdatering, laste- og kjøreliste med kartvisning og instruksjoner for sjåførene, signaturfunksjon ved levering, avvikssystem ved evt. skade, anmerkninger m.m.
  • IntelliTrack kan integreres med ordresystemer og andre styringsløsninger.
  • Brukt riktig kan IntelliTrack redusere transportkostnader gjennom smartere planlegging som gir redusert utslipp og redusert behov for antall biler på veien.

Les også: Førsteklasses telefonutstyr til NLF-pris