- Avgiften rammer transportbedrifter i Østfold, Oslo og Akershus svært hardt. Vi kjører for eksempel de samme varene frem og tilbake fra Oslo til Hammerfest som en Finnmarkstransportør gjør, men vi betaler 14 prosent mer i arbeidsgiveravgift for sjåføren som kjører nøyaktig samme rute. Dette er urimelig og konkurransevridende, sier Harry Nilsen, regionens representant i NLFs forbundsstyre.

Nilsen var ikke alene om å ytre bekymringer rundt den differensierte arbeidsgiveravgiften.

- Vi kan ikke først bli oversvømt av utenlandske transportører, som dessverre ofte bedriver sosial dumping, ikke betaler bøter og avgifter og kjører med utrangert materiell, for å i tillegg får en straffeavgift i konkurranse med egne norske kolleger, poengterte fylkesleder i Oslo & Akershus, Nicolai Jakhelln ovenfor politikerne.

Vil følge opp mulighet for økt bruk av tilbakeholdsrett

Et annet viktig tema for besøket var bruk av tilbakeholdsrett. I Tyskland og Østerrike er det nærmest umulig å unnlate å betale bøter eller avgifter; hvis ikke blir det kjørestopp. Har en ikke kontanter eller mangler språkkunnskaper, blir en ledet til nærmeste minibank. Har ikke sjåføren penger, blir hele vogntoget stoppet inntil eieren har gjort opp for seg. Ingen penger, ingen kjøring. Dette ville flere av representantene følge opp i Stortinget.

- Nå håper vi våre argumenter bærer helt frem til resten av Stortinget og regjering, slik at de verste urimelighetene kan fjernes, konkluderte nestleder i NLF Oslo & Akershus Sissel Heen.

I tillegg til Stortingspresidenten møtte lederen i utenriks- og forsvarskomiteen, Anniken Huitfeldt (AP), stortingsrepresentant og leder i Akershus Høyre Hårek Elvenes, medlem i energi- og miljøkomiteen Åsmund Aukrust (AP), medlemmene i transportkomiteen Sverre Myrli (AP) og Nils- Aage Jegstad (H), samt medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Bente Stein Mathisen (H).

Les også: I dag tas Kreiss-avsløringene opp på Stortinget