Den langvarige og uvanlige tørken i Sør-Norge har medført en kritisk mangel på fôr til husdyr. Bønder har nå sett seg nødt til å slakte mange flere dyr enn det som er vanlig for sesongen, både for å spare fôr til vintersesongen og for å bevare jordbruket på lang sikt.

For å unngå at unødig mange dyr slaktes, foregår det nå en storstilt aksjon for å frakte fôr fra regioner hvor tørken ikke har rammet like hardt, til de regionene som sliter mest. I all hovedsak betyr dette at fôr må fraktes på lastebiler fra Trøndelag til Sør-Norge. På denne strekningen kjører det også en rekke tømmervogntog i motsatt retning, som ofte kjører tomme tilbake.

Kan utnytte kapasiteten bedre

– Dette fikk oss jo til å tenke. Det må være mulig å utnytte kapasiteten som faktisk ruller på vegene, fremfor å hente inn flere lastebiler. Det er verken positivt for miljøet eller trafikksikkerheten, sier teknisk fagsjef i Norges Lastebileier-Forbund, Dag Nordvik.

Dette, samt henvendelser fra blant annet Norges Bondelag og tømmertransportnæringen var bakgrunnen for at NLF i august tok kontakt med Vegdirektoratet for å undersøke mulighetene for dispensasjon til transport av halmballer med tømmervogntog.

Denne uken kom svaret:

Vegdirektoratet innvilger dispensasjonen og tillater frakt av halmballer med tømmervogntog, under følgende vilkår:

  • Kjøring skal kun skje på veger som er tillatt for tømmervogntog med lengde inntil 24,00 m i gjeldende veglister for tømmertransport.
  • Den forutgående tømmertransporten skal dokumenteres ved fraktbrev eller lignende.
  • Last skal dokumenteres som fôrtransport.
  • Kravene til sikring av last i forskrift om bruk av kjøretøy §§ 3-2 og 3-3 skal være oppfylt.
  • Ved transport av halm, skal de alminnelige tillatte vekter i henhold til forskrift om bruk av kjøretøy § 5-4 og gjeldende veglister for normaltransport overholdes.
  • Ved transport av gress fra en eventuell tredjeslått, tillates transport med vekter som gitt i forskrift om bruk av kjøretøy § 5-5 nr. 3 på veger som er tillatt for 60 tonn i veglistene for tømmertransport.

Dispensasjonen gjelder til og med 31. desember 2018.

Teknisk fagsjef i Norges Lastebileier-Forbund, Dag Nordvik, er svært fornøyd med vedtaket. Foto: Stein Inge Stølen Teknisk fagsjef i Norges Lastebileier-Forbund, Dag Nordvik, er svært fornøyd med vedtaket. Foto: Stein Inge Stølen

– Et klokt valg

Nordvik er ikke i tvil om at dette vil avhjelpe ekstremsituasjonen som mange bønder nå befinner seg i.

– Det er positivt å se at myndighetene lytter til næringen og viser fleksibilitet. Nå gjelder det bare å få ut budskapet slik at tømmerfrakterne på strekningen kan begynne å ta returlast med halm så fort som mulig.

Nå venter Nordvik på svar fra Vegdirektoratet knyttet til dispensasjon for økte vekter på regulære vogntog som frakter fôr til husdyrene.

– Hvis vi også får til dette, vil den eksisterende kapasiteten kunne bli utnyttet i enda større grad, avslutter han.

Les også: Erklærer unntakstilstand for dyretransportører