Det skal bygges 15 nye bomstasjoner i Bergen og 53 nye bomstasjoner i Oslo. Disse leveres av tyske EFKON, som nå melder om forsinkelser i produksjonen.

Dette betyr at oppstart av innkreving i nye bomstasjoner i Bergen ikke kan starte 1.1.2019, som tidligere planlagt.

Forsinkelsen gjelder også de nye bomstasjonene i Oslo.

Les mer på Statens vegvesens nettsider

Om bomstasjonene i Bergen (kilde: Miljøløftet.no):

  • Det skal bygges 15 nye bomstasjoner i Bergen.
  • Bomstasjonene skal være tette for å unngå snikkjøring.
  • Med de 14 eksisterende bomstasjonene vil det være til sammen 29 bomstasjoner i Bergen.

Om bomstasjonene i Oslo (kilde: Abcnyheter.no):

  • Dagens eksisterende «Osloring» får toveis innkreving istedenfor enveis slik det er i dag. Samtidig halveres taksten slik at totalsummen for tur/retur blir den samme som én vei i dag. For eksempel betaler en sjåfør med dieselbil i dag 60 kroner for én passering i rushtid. Med toveis innkreving vil bilisten betale 30 kroner hver vei isteden.
  • En ny «Indre Ring» etableres med 39 nye bomstasjoner for toveis innkreving i Oslo. Denne skal ligge langs Ring 2 med armer mot Sinsen/Grefsen og Trosterud.
  • Et nytt «Bygrensesnitt» etableres med 14 nye bomstasjoner for enveis innkreving på Oslos bygrense for trafikk fra Romerike og Follo, slik det i dag er på grensa mellom Oslo og Bærum.
  • Sjåfører med elbiler skal begynne å betale for passering i bomringen. Taksten blir fem kroner per passering utenom rushtid og ti kroner i rush.

Les også: Nytt løp i Oslofjordtunnelen kan stoppes av ESA