NLF arrangerer nok en gang seminar for tømmertransportørene, en arena for nyheter og informasjon fra mange ståsteder.

Under fanen «Fra stubbe til sag» vil deltakerne kunne reflektere over alle de elementer denne logistikkjeden representerer. Her blir det spennende foredsragsholdere, både fra bransjen selv og alle deltakere i kjeden, inkludert erfarne folk fra kontrollmyndighetene. Innholdet vil bli både nyttig og interessant, med positive bidrag i en travel transporthverdag.

Det er lagt opp til et aktivt program som også gir rom for samtaler mellom kolleger og fagfolk.

NLF inviterer både medlemmer og ikke-medlemmer til dette, og mulighetene for å å få gehør eller svar på ting som man lurer på er absolutt tilstede.

Med en godt engasjert tilhørerskare vil både bransjen og myndighetene få mange gode innspill.

Bli med og meld deg på i dag!

For mer informasjon om program, pris og påmelding - klikk her!

Spørsmål? Ta gjerne kontakt med Lill Korsnes på e-post lk@lastebil.no eller telefon 452 77 206.

FORELØPIG PROGRAM

Fredag 16. november:

17:00-17:30 – Registrering

17:30-17:40 – Åpning ved NLF forbundsleder Tore Velten

17:40-18:10 – Transportbransjen: Status, nå - og hva med framtiden? - NLFs forbundsleder Tore Velten

18:10-18.40 – Logistikkjeden for tømmer mot 2030. - Olav A. Veum, Norges Skogeierforbund

18:40-19.10 – Tømmertransporten i Sverige – Hvordan er utvklingen? - Ulric Långberg, Sveriges Åkeriföretag

20.00 - Middag

Lørdag 17. november:

09:00-09:30 – Transportkjøpernes behov, krav og ansvar. Tor H. Kristiansen, Viken Logsitikk AS

09:30-10:00 – Kostnadsutvikling tømmertransport

10:00-10:20 – Kostnadsutvikling, statistikk, økonomi og konsekvenser. Dag Nordvik, NLF

10:20-10:30 – Pause

10:30-11:30 – Paneldebatt og diskusjoner

11:30-12:30 – Lunch

12:30-13:30 – Statens vegvesen, Vegdirektoratet:

  • Kontroll langs vei – statistikk og erfaringer. - Seniorrådgiver Arnfinn Eriksen
  • Bruksforskriften og lastesikring. – Seniorrådgiver Arne Larsen Island

13.30-14:00 – Sikkerhet ved lossing på terminaler. – Transportsjef Jörgen Olofsson, Stora Enso AS

14:00-14:10 – Pause

14:10-14:40 – Skogsbilveiers standard – vegeiers ansvar – test 74 tonn. Rådgiver Dag Skjølås, Norges Skogeierforbund

14:40-14:50 – Rekruttering av sjåfører – Hva gjør vi? – NLF/SOTIN

14:50-15:00 – Etablering NLF faggruppe tømmer – Oppsummering. Tore Velten og Dag Nordvik, NLF

Konferansier: Guttorm Tysnes