Det stilles strenge krav til frakt av brennbart og farlig materiale - heldigvis. ADR-reglene er omfattende og krever grundig utdanning og spesialutstyr.

Dette er det riktignok ikke alle som har fått med seg.

Har kjørt gjennom undersjøiske tunneler

I en pressemelding fra uteleder Kenneth Holm Vestby tilknyttet en kontroll som ble utført langs E39 utenfor Stavanger tidligere i dag kan vi lese følgende:

«En sjåfør blir anmeldt for gjennomføring av ADR-transport, her ble det frakter 2400 Liter Jet fuel på tilhenger som ikke hadde bremser.»

At kontrollstasjonen befinner seg mellom to undersjøiske tunneler, hvor katastrofepotensialet ved en eventuell ulykke med brennbart materiale er enormt, var sikkert ikke formildende omstendigheter.

Les også: Tok åtte for ulovlig kabotasje - på ett skift