Det gikk så galt som det kunne gå for sjåføren fra Litauen da han skulle bremse opp for køen rett før Vålerengtunellen på E6 i Oslo. ABS-ledningen mellom bil og tilhenger hadde røket, noe som førte til at systemet som hindrer låsning av hjul ved bremsing ikke virket. Hengerens hjul gikk i lås og forårsaket en sleng som feide med seg en annen bil.

Heldigvis gikk det ikke liv, men personbilen fikk store materielle skader og føreren av bilen klagde over smerter i foten.

Da hjulene låste seg, fikk hengeren sleng og tok med seg en personbil på motorveien like før avkjørselen til Vålerenga. Da hjulene låste seg, fikk hengeren sleng og tok med seg en personbil på motorveien like før avkjørselen til Vålerenga.

Førerkortbeslag

For sjåføren endte det hele med førerkortbeslag og tur til Oslo Tingrett hvor han ble tiltalt for flere brudd på Vegtrafikkloven, blant annet for å ha overtrådt bestemmelsen om at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende. I tillegg var det tatt ut tiltale for brudd på bestemmelsen om at fører skal forsikre seg om at kjøretøyet er i forsvarlig og forskriftsmessig stand før kjøringen begynner. 

Bildet viser tilkoblingen for ABS-ledningen på bil (1). Det var ledningen herfra som ble revet over. Dermed sluttet ABS-bremsene å virke uten at føreren fikk noen feilmelding fra bilen. Foto: NLF-arkiv Bildet viser tilkoblingen for ABS-ledningen på bil (1). Det var ledningen herfra som ble revet over. Dermed sluttet ABS-bremsene å virke uten at føreren fikk noen feilmelding fra bilen. Foto: NLF-arkiv

Inspiserte bil og henger før kjøring

I retten ble det lagt vekt på at feilen på tilhengeren ikke kunne lastes sjåføren. Han hadde ingen forutsetninger for å kunne vite at ABS-ledningen mellom bil og henger var røket. Tiltalte forklarte også selv at han hadde inspisert bil og henger før kjøreturen startet – uten å finne feil. Noen indikasjoner på feil i bilens instrumenter dukket heller ikke opp siden kabelen til kontrollampen også var brutt. Dessuten hadde bruddet mest sannsynlig skjedd tidligere samme dag.

- Vi ser ofte at signalledningen mellom bil og henger kuttes. Som oftest skjer det når tilhengeren får store utslag, for eksempel dersom man snur eller manøvrerer på trange plasser og kabelen kommer i klem mellom drag og bilens ramme eller underkjøringshinder, sier fagsjef teknikk Dag Nordvik i NLF.

Teknisk fagsjef Dag Nordvik er ikke ukjent med problemstillingen. Foto: Stein Inge Stølen Teknisk fagsjef Dag Nordvik er ikke ukjent med problemstillingen. Foto: Stein Inge Stølen

Frifunnet på alle punkter

NLF-advokatene stilte opp for sjåføren og innhentet nødvendige uttalelser om tekniske forhold fra NLFs eksperter. Dette ga resultater: Sjåføren ble frifunnet både ved tiltalepunktet knyttet til å forsikre seg om at kjøretøyet er i forsvarlig stand, og ved tiltalepunktet om hensynsfull og aktpågivende adferd. Den beregnede hastigheten i det tilhengeren begynte å skli var 54 kilometer i timen – altså under fartsgrensen på stedet som var 60 kilometer i timen. Video fra ulykken viser også at sjåføren hadde god avstand til forankjørende og at han ikke kjørte i vesentlig høyere hastighet enn de øvrige kjøretøyene på veien.

Søkt erstatning

I ettertid er det også søkt erstatning som en følge av at førerkortet ble beslaglagt etter ulykken og at sjåføren dermed var helt uten inntekt i tre måneder. Han får dekket saksomkostningene og det økonomiske tapet. Saksbehandlingstiden for slike saker er lang, over fire måneder, og det er muligheter for at staten ikke vil godkjenne alle sjåførens tapsposter.

NLF-advokat Robert Aksnes får ikke understreket viktigheten av å ta kontakt så tidlig som mulig nok. Foto: Stein Inge Stølen NLF-advokat Robert Aksnes får ikke understreket viktigheten av å ta kontakt så tidlig som mulig nok. Foto: Stein Inge Stølen

NLF-Advokatene: Ta kontakt tidlig!

- Denne saken viser med all tydelighet hvor viktig det er å ta kontakt med advokat med en gang noe slik som dette skjer. Jeg er helt overbevist om at denne saken ville vært løst på et mye tidligere tidspunkt dersom vi hadde blitt kontaktet med en gang. Da hadde også arbeidsgiver hatt sjåføren tilbake i arbeid tidligere, sier NLF-advokat Robert Aksnes.

Hans oppfordring er krystallklar: Ikke nøl med å ta kontakt - ring NLF-advokatene så fort som mulig når en kommer opp i en situasjon hvor det kan vise seg at juridisk bistand blir nødvendig.

- Beslag av førerkort er en foregripelse av straffen

- En arbeidsgiver som har en sjåfør som ikke har førerrett, får et umiddelbart problem, og en bil som står uten sjåfør. Dette kan utvikle seg til et betydelig økonomisk tap som det kan være vanskelig å dekke inn senere, sier Aksnes.

Samtidig viser denne saken hvor urimelig et førerkortbeslag slår ut.

- I realiteten snakker vi om et yrkesforbud for en ansatt der arbeidsgiver og arbeidstaker ikke får kompensert sitt økonomiske tap. Derfor mener vi at beslag av førerkort er en foregripelse av straffen, som kun må brukes unntaksvis når hensynet til trafikksikkerheten krever det, avslutter Aksnes.

Uvurderlig hjelp

- Hjelpen vi fikk fra NLF-advokatene var avgjørende for utfallet. Om vi ikke hadde vært NLF-medlemmer og brukt advokatene er jeg ganske sikker på at utfallet ville blitt i tråd med tiltalen, forteller Ragnar Longva Nesset i Nesstra AS som eide bilen som var innblandet i ulykken.

Han er kritisk til hvordan politiet gjentatte ganger forsøkte seg på å få sjåføren til å underskrive en erklæring hvor han godtok førerkortbeslag.

- Det er lett å si og å gjøre noe feil etter en hendelse som dette, og derfor sender vi alltid ut noen for å hjelpe sjåføren. Men likevel tok det svært lang tid før han fikk førerkortet tilbake og mye av problematikken var at vi ikke fikk ut dokumentasjonen eller førerkortet fra politiet etter 21 dager slik vi har krav på.

- Det er liten tvil om at denne saken hadde vært enda tyngre enn den den allerede er om vi ikke hadde fått hjelp. Ikke bare har NLF-advokatene gjort en god jobb, men de trekker også inn den øvrige kompetansen som er i forbundet. Slik sett er de unike og tilbyr oss i bransjen svært god hjelp, sier Nesset.

Les også: NLF-advokatene tok saken - fikk erstatning