Sterkere prispress knyttet til fraktoppdrag gjør at stadig flere transportbedrifter føler seg fristet til å kutte i svingene for å sikre bunnlinjen. Men dette kan være en korttenkt og potensiell farlig avgjørelse, siden en fort kommer på kant med en hel rekke lovverk innen arbeidsgiverforhold, trafikksikkerhet og sosialt ansvar.

Seniorrådgiver Olav G. Hermansen håper det blir plass til alle som ønsker å delta på den populære tariff- og arbeidsgiverkonferansen. Foto: Stein Inge Stølen Seniorrådgiver Olav G. Hermansen håper det blir plass til alle som ønsker å delta på den populære tariff- og arbeidsgiverkonferansen. Foto: Stein Inge Stølen

Se fullt program for tariff- og arbeidsgiverkonferansen her

- Vi ser et stort behov for informasjon knyttet til handlingsrommet som transportbedrifter faktisk har ved inngåelse av avtaler med transportkjøpere. Det er fullt mulig å oppfylle samtlige krav fra myndigheter og ansatte og samtidig levere en sunn bunnlinje, forteller seniorrådgiver Olav G. Hermansen i NLF.

For å imøtekomme informasjonsbehovet vil det på NLFs tariff- og arbeidsgiverkonferanse settes av mye tid til å snakke om forholdet mellom oppdragsgivere og transportbedrifter med arbeidsgiveransvar.

Mapei er en av transportkjøperne som skal fortelle om sitt fokus på seriøsitet ved valg av transportør. De bruker Ruuds Transport, som er ISO-sertifisert etter trafikksikkerhetsstandard 39001. Foto: Jan Harry Svendsen Mapei er en av transportkjøperne som skal fortelle om sitt fokus på seriøsitet ved valg av transportør. De bruker Ruuds Transport, som er ISO-sertifisert etter trafikksikkerhetsstandard 39001. Foto: Jan Harry Svendsen

Både kunden og leverandøren må være seriøs

- For å være en seriøs transportbedrift må du knytte deg til seriøse transportkjøpere. I NLF arbeider vi daglig med å hjelpe bedrifter i begge kategorier å bli bedre på å oppfylle krav og forpliktelser, sier Hermansen.

På Tariff- og arbeidsgiverkonferansen kan du få med deg nyttige innspill fra store transportkjøpere som Tine og Mapei, samt høre sjåførforeningenes side av saken.

- Med de riktige faglige verktøyene er det ikke bare mulig å både ivareta kundeønsker og arbeidsgiveransvaret. Disse faktorene vil i stadig større grad henge sammen, avslutter Hermansen.

Ikke påmeldt? Klikk her!