Sesjonen ble åpnet av TØI-forsker Tor-Olav Nævestad som fremla funnene fra undersøkelsene de har gjort knyttet til ulykkesrisiko med utenlandske tunge kjøretøy på norske veger. Disse viser at andelen ulykker per antall kjøretøy er langt høyere for de utenlandske enn for de norske. Manglende erfaring og kompetanse med kjøring under krevende forhold trekkes frem som de viktigste ulykkesfaktorene.

TØI-forsker Tor-Olav Nævestad har sett nærmere på ulykkesfrekvensen ved utenlandske tunge kjøretøy i Norge. Foto: Stein Inge Stølen TØI-forsker Tor-Olav Nævestad har sett nærmere på ulykkesfrekvensen ved utenlandske tunge kjøretøy i Norge. Foto: Stein Inge Stølen

På grensen mellom lovlig og ulovlig

Deretter fikk kommunikasjonssjef Kristian Kaas Mortensen i Girteka Logistics anledning til å presentere sin side av saken. Han la ikke skjul på at selskapet har som forretningsmodell å tøye lover og regler:

– Hvis du lager en skala fra helt ulovlig til helt lovlig, finnes det ulønnsomme selskaper på begge ytterkanter. Vi prøver å finne oss til rette på midten, fortalte Mortensen. Like etter understreket han at de to sjåførene som ble tatt på fersken i et sykkeltyveri tidligere i år, ikke lenger jobber i selskapet. Han var også rystet over hvordan saken hadde blitt behandlet i norsk media, og ikke minst blant publikum i sosiale medier.

Et stikk til «Facebook-politiet»

Ved akkurat dette punktet var NLF-direktøren enig:

– Noe av det som kanskje skader norsk transportnæring mest, er det som skjer i sosiale medier. Det foregår et ordskifte som ofte går langt utover alminnelig folkeskikk. Dette fører til en nedsnakking som gjør rekrutteringsarbeidet langt vanskeligere. Vi mangler over tusen sjåfører og vil fortsette å mangle like mange hvert eneste år i tiden som kommer. Da må alle bidra til å løfte omdømmet og snakke opp næringen.

Samtidig rettet Mo et lite spark til Girtekas omdømmearbeid.

– Tidligere i år annonserte Girteka at det er tegnet en avtale med en hostellkjede i Norge for å sikre at sjåførene kan avholde lovlig ukehvil utenfor bilen. Jeg merket meg at Kaas Mortensen elegant hoppet over dette punktet i sin presentasjon, fortalte NLF-direktøren. Han stilte et åpent spørsmål rundt hvor mange overnattinger Girteka faktisk har hatt på disse hostellene.

Vil snakke om sjåførene, ikke administrasjonen

Mortensen kunne vise imponerende tall knyttet til Girtekas vekst de siste årene, samt ambisjoner for økt vekst i årene som kommer. Publikum ble også presentert bilder av administrasjonslokaler i Litauen som holder høy standard. Men NLF-direktøren ville helst snakke om andre forhold:

– Fra NLFs side er vi ikke så opptatt av hovedkontorene i hjemlandet – da sjåførene jo befinner seg på rasteplassene i Norge og Skandinavia.

Les også: Dette er transportkjøpers ansvar