- Vi anser fullstendig elektrifisering av urban varetransport som det første trinnet. Samtidig jobber vi også med å elektrifisere andre typer transportbruk. Dette er bare begynnelsen, sier administrerende direktør i Volvo Trucks, Claes Nilsson.

Elektrifisering åpner for nye muligheter

- Ved å bruke elektrisk drevne, stillegående lastebiler til varetransport i byer, tar vi tak i en rekke utfordringer på en gang. Uten forstyrrende støy og eksosutslipp blir det mulig å levere varer i sensitive bysentre. Transportoppdragene kan også legges til roligere perioder som sent på kvelden eller om natten. Dette vil redusere trykket på veiene under rushtidstrafikken, slik at både veinettverk og kjøretøy kan utnyttes langt bedre enn i dag, forteller Nilsson.

Prosjektet «Off Peak City Distribution» som nylig ble gjennomført av Stockholm kommune, de svenske myndighetene og Kungliga Tekniska Högskolan, undersøkte effektene av varetransport om kvelden og natten i sentrale Stockholm. Siden lastebilene ikke ble brukt i rushtiden, ble transportoppdragene utført på en tredjedel av den vanlige tiden.

Volvo Trucks starter salget av elektriske lastebiler i Europa i 2019, sier administrerende direktør Claes Nilsson. Foto: Volvo Trucks Volvo Trucks starter salget av elektriske lastebiler i Europa i 2019, sier administrerende direktør Claes Nilsson. Foto: Volvo Trucks

Små varebiler erstattes av store lastebiler

Gjennom velutviklet logistikk og mer effektiv utnyttelse av veiene om kvelden og natten, blir det også mulig at mange mindre kjøretøy kan erstattes med færre og større kjøretøy – noe som bidrar ytterligere til lavere utslipp og mindre trafikk. En lastebil som brukes til å levere varer har ti ganger så stor lastekapasitet som en vanlig varebil. Hvis en større del av transportoppdragene kan utføres når det er færre trafikanter på veiene, gir det også betydelig redusert kollisjonsfare.

- Teknologien og kunnskapen vår innen elektromobilitet er basert på velprøvde kommersielle løsninger som allerede er i bruk i Volvos elektriske busser, samt løsninger som ble introdusert i Volvos hybridlastebiler allerede i 2010, sier sjef for produktstrategi for middels tunge kjøretøy i Volvo Trucks, Jonas Odermalm.

Les også: - Få snutebilene tilbake