Formelt forbud mot regulær ukehvil i lastebilen

Etter mange år med juridiske uklarheter er det nå ikke lenger noen tvil: Den regulære ukehvilen kan ikke tas i førerhytta. Dette har NLF arbeidet for gjennom sitt EU-lobbyorgan i lang tid.

Foto: Stein Inge Stølen Foto: Stein Inge Stølen

Skjerpet reaksjon ved overlast på varebil klasse B

Tidligere kunne en kjøre ustraffet med over ett tonn overlast på en varebil klasse B. I 2017 tok NLF dette opp med myndighetene, og i 2018 er det foretatt en regelendring i tråd med forslaget: Fra 1. mars ble alle varebiler med over 500 kg overvekt anmeldt.

Foto: Stein Inge Stølen Foto: Stein Inge Stølen

Innføring av «transportpoliti»

I en årrekke har NLF arbeidet for etablering av en tverretatlig kontroll- og sanksjonsmyndighet, populært kalt «transportpolitiet». Nå er målet i stor grad oppnådd: Det utføres i dag regelmessige samarbeidsaksjoner og erfaringsutvekslinger.

Foto: Stein Inge Stølen Foto: Stein Inge Stølen

Åpning for prøveprosjekt med lastebiler i kollektivfeltet på utvalgte strekninger 

Statens vegvesen har gitt tommel opp til et prøveprosjekt hvor tyngre nyttekjøretøy kan bruke kollektivfelt på lik linje med bussene på utvalgte strekninger i Østfold. Samtidig blir elbiler henvist til vanlige kjørefelt. Modellen vurderes benyttet også andre steder hvis effekten viser seg å være positiv.

Foto: Stein Inge Stølen Foto: Stein Inge Stølen

Tømmerbiler ble gitt tillatelse til å frakte halmballer i forbindelse med fôrkrisen

Tørken under sommeren 2018 medførte et økt behov for å få transportert fôr fra Trøndelag til Sør-Norge. NLF foreslo å tillate transport av halm på tomme tømmervogntog på tilbakevegen fra Nord-Trøndelag til Østerdalen og Gudbrandsdalen for å avhjelpe transportbehovet. Dette godkjente Vegdirektoratet.

Foto: Colourbox Foto: Colourbox

Oslo-byrådet avblåste planlagt ekstraavgift på tunge kjøretøy etter trykk fra NLF 

Opplysningsarbeid og samarbeid blant annet med Oslos miljø- og samferdselsbyråd vant frem: Ved å vise at luften allerede har blitt mye renere, og at dette har sammenheng med høy utskiftning til Euro VI-kjøretøy, påviste NLF at en lavutslippssone vil ha liten tilleggseffekt. Byrådet lyttet og avblåste ordningen.

Foto: Skjermdump, NRK.no Foto: Skjermdump, NRK.no

Dispensasjon fra kjøre- og hviletiden under Trident Juncture innvilget

Alle aktører som drev transport i områder berørt av NATO-øvelsen Trident Juncture og som ble påvirket av øvelsen fikk dispensasjon fra kjøre- og hviletidsreglene. Ordningen kom på plass etter søknad fra NLF.

Foto: Stein Inge Stølen Foto: Stein Inge Stølen

Lånekassefinansiert lastebilutdanning fra 2019

Fra 2019 iverksetter regjeringen en ny finansieringsordning for å øke rekrutteringen av sjåfører til lastebilnæringen. Lånekassen vil gi lån også til voksne i et utdanningsløp til lastebilsjåfør. Vedtaket kommer etter aktiv lobbyvirksomhet hovedsakelig fra NLF.

Foto: Stein Inge Stølen Foto: Stein Inge Stølen

Les også: Lånekassefinansiert lastebilutdanning fra 2019