Det var ved Circle K i Bagn at sjåføren torsdag ettermiddag satte i gang med å tanke anleggsdiesel på sin litauiske trailer. Tilfeldigvis var NLFs journalist også innom stasjonen og pratet med en annen sjåfør da fyllingen ble oppdaget.

Sjåføren ble overrasket da NLF fortalte at det han gjorde var ulovlig. Foto: Stein Inge Stølen Sjåføren ble overrasket da NLF fortalte at det han gjorde var ulovlig. Foto: Stein Inge Stølen

Politiet raskt på pletten

Bildebevis ble sikret og politiet tilkalt. I mellomtiden tok NLF en prat med sjåføren, som uttrykte at han ikke hadde noen forutsetning for å vite at dette var ulovlig. Ikke lenge etter ankom en politipatrulje, som raskt innhentet detaljer fra NLFs journalist og sikret seg bildebevisene.

Her overrekkes bildebeviset fra NLF til politiet. Foto: Stein Inge Stølen Her overrekkes bildebeviset fra NLF til politiet. Foto: Stein Inge Stølen

Uttrykker frustrasjon ovenfor juristene

Til tross for å ha blitt tatt på fersken og med bildebevis for hånden, kunne politibetjentene likevel ikke garantere at saken kom til å bli fulgt opp av juristene. De uttrykte tydelig frustrasjon rundt hvordan slike saker blir mottatt og fulgt opp videre i systemet, og hadde stor sympati for den norske lastebilnæringen som føler seg oversett og forskjellsbehandlet.

Politiet var raske på pletten og viste stor interesse for å følge opp saken. Dessverre var de pessimistiske til hvordan juristene vil prioritere dette. Foto: Stein Inge Stølen Politiet var raske på pletten og viste stor interesse for å følge opp saken. Dessverre var de pessimistiske til hvordan juristene vil prioritere dette. Foto: Stein Inge Stølen

Derfor er dette ulovlig

Anleggsdiesel er unntatt avgift og er derfor billigere enn vanlig pumpediesel. Dette drivstoffet er imidlertid bare for bruk på kjøretøy på lukkede anlegg. Hvis det avdekkes fylling og bruk av avgiftsfri anleggsdiesel på kjøretøy som brukes på offentlig veg, skal man få et kraftig gebyr for skatteunndragelse.

NLF har lenge kritisert måten ulovlig fylling av anleggsdiesel blir fulgt opp, og ikke minst hvordan gebyrsatsene utregnes. Norske transportører må som hovedregel betale 100 000 kroner, mens utenlandske aktører slipper unna med bare 8 400 kroner. Dette mener NLF fører til et urettmessig konkurransefortrinn hvor utenlandske aktører kan spekulere i regelbrudd på bekostning av den norske transportnæringen.

Les mer om forskjellsbehandlingen her