Spørsmålet som stilles til næringsministeren er innsendt av Arbeiderpartiets Øystein Langholm Hansen. Han sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen og har tidligere sendt skriftlig spørsmål rundt den åpenbare sosiale dumpingen som foregår i Bring Trucking, uten å få tydelig svar fra Røe Isaksen. Nå har han tatt steget videre og ber Røe Isaksen svare for konkrete lovbrudd knyttet til lønns- og arbeidvilkår hos Bring Trucking-sjåfører som kjører kabotasje i Norge.

Langholm Hansen skriver i spørsmålet:

«Det er Nærings- og fiskeridepartementet som har eierstyringen av Posten. Som eier bør staten ha et særskilt ansvar for ikke å undergrave norske lønns- og arbeidsforhold. I hvor stor grad har lønns- og arbeidsforhold i Bring Trucking vært tema i eiermøter mellom statsråden og Posten?»

Spørretimen kan sees direkte på nettet ved å trykke på denne linken.

Sendingen starter klokka 10:00. Arbeiderpartiets spørsmål er nummer 7 på listen.

Constantin Todoreanu er en av Bring Trucking-sjåførene som kjører jevnlig kabotasje i Norge, men som oppgir å aldri ha fått norsk minstelønn. Foto: Stein Inge Stølen Constantin Todoreanu er en av Bring Trucking-sjåførene som kjører jevnlig kabotasje i Norge, men som oppgir å aldri ha fått norsk minstelønn. Foto: Stein Inge Stølen

Alle gode ting er fem?

Det er tidligere sendt inn totalt fire skriftlige spørsmål rundt Bring Trucking mellom 2016 og 2018, fra henholdsvis  Geir Sigbjørn Toskedal (KrF),  Siv Henriette Jacobsen (A),  Øystein Langholm Hansen (A) og Solfrid Lerbekk (SV). 

Ingen av svarene har så langt redegjort for spørsmålene som stilles. Dagens forsøk blir da det femte i rekken.

«Oppfatter at anklagene bestrides»

Lastebil.no har også forsøkt å få klarhet i hva næringsministeren mener når han i sine noe diffuse svar til  Øystein Langholm Hansen (A) og  Solfrid Lerbekk (SV) uttrykker at han «oppfatter at anklagene bestrides av selskapet». Det er sendt forespørsler til departementets kommunikasjonsstab, uten at disse så langt er besvart.

Les også:  – Bring bedriver hensynsløs underbetaling og grov utnytting