Spørsmålene til statsråden stilles av Senterpartiets Ivar Odnes, som også er medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen. Han viser til NLFs dokumentasjon av systematiske brudd på regelverket for kabotasje og kjøre- og hviletid, og fremhever fokuset på transportkjøpers ansvar.

"Statsråden har ansvar for kontroll av yrkestransporten. Meiner statsråden kontrollen er god nok når slik kan skje, og vil statsråden lytte til råda frå NLF om strengare krav overfor transportkjøpar, høgre bøtesatsar og meir kontroll langs veg?"

Arbeidstilsynet har flere pågående saker mot det latviske transportselskapet Kreiss. I tillegg har Statens vegvesen anmeldt sjåfører som bor i lastebilene i månedsvis. Foto: Stein Inge Stølen Arbeidstilsynet har flere pågående saker mot det latviske transportselskapet Kreiss. I tillegg har Statens vegvesen anmeldt sjåfører som bor i lastebilene i månedsvis. Foto: Stein Inge Stølen

- Bør vurdere å suspendere kabotasjeordningen

Dette kommer på et svært spennende tidspunkt. Tidligere denne uken etterlyste NLF-direktør Geir A. Mo radikal handling fra myndighetene i lys av de ferske avsløringene:

- Det vi ser er så stygt at norske myndigheter snart bør vurdere å suspendere hele kabotasjeordningen slik den fungerer i dag, inntil aktørene kan dokumentere at de følger både EU-lov og nasjonal lov.

Se spørretimen i opptak på Stortingets nett-TV

Les bakgrunnen:

Kan ha kjørt tusenvis av oppdrag på ulovlige kontrakter

Kreiss-kunder innrømmer mislighold av ansvar

Bruker døgnhvileplasser som terminaler

Kreiss nekter å oppfylle krav, anklager Arbeidstilsynet for lovbrudd