Rundt én av åtte menn vil få påvist prostatakreft i løpet av sin levetid. Det var over fire ganger så høy forekomst av prostatakreft i 2016 som på 1950-tallet, og antallet tilfeller øker i alle aldersgrupper. Forekomsten er beregnet å øke med godt over 40 prosent frem mot 2030 – til totalt over 7 000 rammede hvert år.

– Alle vet jo at man bør sjekke seg når man har passert en viss alder. Men det er ikke sånt som mannfolk prater om. Det gjorde i alle fall ikke jeg, forteller Johnny Hildonen.

Høyere risiko ved sykdom i familien

Da broren fikk påvist prostatakreft og måtte operere vekk hele kjertelen, endret han derimot innstilling.

– Han fortalte meg at også jeg var i risikogruppen da dette kan gå i slekta. Samtidig hadde jeg merket enkelte symptomer som kunne gi en indikasjon på at noe var i gjære. Derfor kontaktet jeg legen. 

Generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, understreker at det å kontakte legen slett ikke trenger å bety at prostataen fysisk må undersøkes. Samtidig er det viktig at en er kjent med sykdomsbildet i de nærmeste relasjonene.

– Hvis flere andre i nær familie har hatt prostatakreft så er det en god idé å snakke med legen om sykdommen. Det legen vil gjøre er å ta en vurdering for oppfølging av en genetisk veileder. 

Hildonen synes det er ironisk at mange lastebileiere er mer opptatt av tilstanden på kjøretøyet enn av sin egen helse. Kanskje en årlig EU-kontroll av kroppen hadde vært tingen? Foto: Anita Bakken Hildonen synes det er ironisk at mange lastebileiere er mer opptatt av tilstanden på kjøretøyet enn av sin egen helse. Kanskje en årlig EU-kontroll av kroppen hadde vært tingen? Foto: Anita Bakken

Som en EU-kontroll for kroppen

I Johnnys tilfelle var det utslagsgivende at han kom til legen tidlig. Det gjorde at han ikke trengte å operere prostataen, noe som i seg selv kan gi komplikasjoner.

– Det ble påvist nok symptomer til at legene i utgangspunktet ville operere. Men de ville prøve behandling med medisin først, for å se om det kunne løse problemet. Heldigvis gjorde det susen i mitt tilfelle, og det ble ikke nødvendig med operasjon likevel.

Nå håper han at menn i lastebilnæringen kan senke terskelen for å ta et legebesøk.

– Vi drar jo på verksted på bilen. Men hvis vi får problemer, tror vi det bare skal gå seg til. Det er jo gjerne ikke sånn. Derfor bør en legge inn et besøk med jevne mellomrom, selv om hverdagen er hektisk. Det blir jo som å ta en EU-kontroll for kroppen, sier han med et smil.

Prostatakreft: Dette bør du vite

Prostatakreft er kreft som oppstår i blærehalskjertelen eller prostata, som sitter like under urinblæren hos menn. Sykdommen rammer primært eldre menn og har økt i takt med antallet eldre i befolkningen.

Prostatakreft stod for nærmere 1 av 3 nye krefttilfeller blant menn i 2016. Omlag 1 av 7 menn vil få påvist prostatakreft ved 75 års alder. 

Firedobling i forekomst fra 1950-tallet

Det var over fire ganger så høy forekomst av prostatakreft i 2016 som på 1950-tallet og antallet tilfeller øker i alle aldersgrupper. Det høye antallet har imidlertid som hovedårsak at vi lever lengre enn tidligere. Prostatakreft er først og fremst en sykdom som rammer eldre, og nesten halvparten av alle tilfellene oppstår blant menn over 74 år. Andelen i befolkningen av denne aldersgruppen blir stadig større.

Noe av økningen de siste årene kan tilskrives testing for Prostatspesifikt Antigen (PSA). Denne testen, og medfølgende vevsprøvetakning, har ført til at det diagnostiseres flere tilfeller av prostatakreft som tidligere ikke ville ha blitt påvist.

Faktorer som alder, arv, hormoner, miljø og livsstil ser ut til å være av betydning for utvikling av sykdommen. For å forebygge sykdommen anbefales menn å følge de generelle råd for kosthold, fysisk aktivitet og tobakksbruk.

Flere dør med prostatakreft, og ikke av

Flere og flere lever lenger med og dør med, snarere av, sin prostatakreft. 5 års relativ overlevelse er nå i underkant av 94 prosent, mens det tilsvarende tallet var litt over 50 prosent tidlig på 1970-tallet.

Den stadige økningen i levealder hos menn har ført til en kraftig økning i antallet menn som har eller har hatt prostatakreft. Antallet er doblet på ti år fra 23.704 ved utgangen av 2006 til 47.088 per 31.12.2016. Samtidig anbefaler myndighetene kun de med forhøyet risiko å ta en PSA-test.

Nøkkeltall rundt prostatakreft

Tallene er fra 2016.

Nye tilfeller

 • 5118

Dødsfall

 • 957

Akkumulert risiko for å utvikle prostatakreft fram til 75 års alder - 2012-2016

 • Menn: 13,4 % 

Forekomst:

 • 1957-1961: 638 per år
   (65,6 per 100.000)
 • 2012-2016: 4951 per år 
   (207,2 per 100.000)

5 års relativ overlevelse:

 • 1977-1981: 56,5 %
 • 2011-2015: 93,6 %

Kreftoverlevere:

 • Per 31.12.2006: 23.704
 • Per 31.12.2016: 47.088 

Les mer om Blå sløyfe-aksjonen her