Ulovlig kabotasje. Sosial dumping. Skatte- og avgiftsunndragelser. Smugling. Kjøretøy i elendig teknisk stand. Vi kunne lett gjort listen lengre. Men budskapet er krystallklart – de som driver transport på en ansvarlig måte, som følger lover og regler, har det ikke lett i møtet med den useriøse delen av bransjen.

- Lettere blir det jo ikke når vi vet at mange transportkjøpere ikke sjekker hvem som utfører transporten så lenge den er billig. De er i mange tilfeller med på å holde liv i et transportmarked som avler kriminalitet og der trafikksikkerhet ikke teller, sier leder i NLF Østfold, Eirik Graarud.

 - Det er nettopp dette vi vil forsøke å skape blest rundt. Det skal ikke være slik at man mister kontrakter fordi man gir en riktig pris i forhold til hva transport koster når man driver etter gjeldende lover og regler, sier Graarud.

 Norges Lastebileier-Forbund (NLF) inviterer derfor til møte på Quality Hotel E6 i Sarpsborg den 12. januar, der nettopp disse temaene skal på bordet. Og deltakerne er mange og tunge.

 - Vi får blant annet besøk av veidirektør Terje Moe Gustavsen som skal fortelle om hvordan veimyndighetene møter utfordringene. I tillegg blir det politisk debatt med Stortingsrepresentanter fra både Transport- og Justiskomiteen. Vi møter også førstestatsadvokat Harald Strand fra Riksadvokaten, samt innledere fra Skatt Øst, Politiet, Arbeidstilsynet og Vegdirektoratet, forteller fylkeslederen.

På toppen av dette får vi et innblikk i hvordan bransjen opplever stadig tøffere konkurranseklima hvor de må slåss om transportkontraktene mot aktører som går på akkord med regelverk, trafikksikkerhet og sosiale forhold.

- Vi opplever dette på kroppen hver dag. Vi er sjanseløse mot denne formen for konkurranse, fordi vi konkurrerer på ulikt grunnlag. Det er en håpløs situasjon som bare blir verre og verre, sier Erik Graarud.

Møtet vil bli ledet av NLFs administrerende direktør, Geir A. Mo, som gleder seg til dialogen.

- Dette blir et viktig møte hvor ulike aktører sammen setter søkelyset på hva som skjer i næringen og hvordan vi på best mulig måte skal komme de useriøse aktørene til livs, og med det motarbeide den største trusselen mot norsk transportnæring, sier Mo.

Møtet er åpent for alle og starter klokken 1800 på Quality Hotell E6 i Sarpsborg.