Les Lastebil.nos utfyllende oversikt over tilgjengelige alkolås-løsninger her

Stadig flere transportbedrifter velger å installere alkolås i sine kjøretøy. I dag finnes det flere leverandører som tilbyr forskjellige totalløsninger og tilbakemeldingene fra brukere er så langt udelt positive. Samtidig er det mange som er skeptiske til alkolås fordi det fremstår som enkelt å manipulere systemet. Men er det egentlig så lett? For å få svaret tok Lastebil.no kontakt med alkolås-ekspert Hans Petter Haugen i Fartskriver.

– Det er ikke mulig å manipulere selve låsen. Det er flere sikkerhetsmekanismer i systemet som hindrer dette, slår han fast.

– For det første er det varmeelementer i låsen som holder 37 grader. Har du kaldere eller varmere pust enn dette, vil den ikke åpne seg. I tillegg måler den humiditeten, altså luftfuktigheten i pusten din. Den skal også holde et gitt nivå, sier Haugen.

Kun mulig ved elektronisk manipulering

Han understreker imidlertid at alkolåsens hovedfunksjon er å varsle hvis systemet oppdager at sjåføren er påvirket. En full sjåfør kan alltids få en annen person til å blåse for seg, men da vil jo også to personer være medskyldige i et lovbrudd.

- Hvis en går inn i bilens koblingssystemer er det selvfølgelig også mulig å deaktivere låsen. Men da snakker vi manipulering på et helt annet nivå, avslutter Haugen.

Dette er alkolås-regelverket

Vegdirektoratet har gjennom forskrift for alkolås, alkolåsverksteder mv. fastsatt hvilke regler og krav som må følges for bruk av alkolås. Her er de viktigste:

  • For å være en godkjent alkolås for bruk på norske kjøretøy skal enheten ha testsertifikat på at den tilfredsstiller EN 50436-1:2014 eller EN 50436-2:2014 utstedt av et akkreditert laboratorium.
  • Alkolåsen skal ha komponent-typegodkjenning (E-merket) etter gjeldende regelverk for elektromagnetisk kompatibilitet for kjøretøy.
  • Arbeid på alkolås skal utføres på et godkjent alkolåsverksted eller ved fabrikkmontering gjennom kjøretøyfabrikanten.
  • Alkolåsen skal være innstilt slik at kjøretøyet kun kan startes eller settes i bevegelse om alkoholkonsentrasjonen i førerens pust måles til å være mindre enn 0,10 milligram alkohol per liter luft.
  • Føreren må avgi en godkjent pusteprøve for å kunne starte eller sette kjøretøyet i bevegelse. Alkolåsen kan ha en fristarttid på maksimalt 30 minutter.
  • Ved bytte av fører skal den nye føreren av kjøretøyet avgi pusteprøve.
  • Det skal ikke være en forbikoblingsfunksjon for alkolåsen i kjøretøyet. Dersom strømtilførselen brytes på alkolåsen, skal kjøretøyet ikke kunne settes i bevegelse.
  • Alkolåsen kan ha en funksjon for overstyring dersom det oppstår nødsituasjoner. Bruk av en slik nødfunksjon skal meldes og registreres hos faglig ansvarlig i alkolåsverkstedet.

Les også: Slik finner du alkolåsen som passer din bedrift