Det har nærmest blitt en tradisjon: Når årets første snøbyger maler vegene hvite, står dårlig skodde vogntog på kryss og tvers i nærmest alle bakker og hellinger. Men i trafikkbildet som møtte østlendingene i dag var det forholdsvis få ulykker og forsinkelser forårsaket av lastebiler.

Utstrakt bruk av kjøreforbud

Mye av årsaken var å finne på kontrollstasjonene ved innfartsårene: Her har det vært full aktivitet hele dagen med fokus på kontroll av vinterutstyr. De lastebilene som manglet riktig utrustning, fikk kjøreforbud. Slik unngikk man at de dårlig skodde kjøretøyene utsatte seg selv og andre for både fare og hindringer.

Hit, men ikke lenger: Disse utenlandske lastebilene var ikke rustet for vinterkjøring, og fikk dermed kjøreforbud etter kontroll på Hadeland. Foto: Statens vegvesen Hit, men ikke lenger: Disse utenlandske lastebilene var ikke rustet for vinterkjøring, og fikk dermed kjøreforbud etter kontroll på Hadeland. Foto: Statens vegvesen

Positivt overrasket

– Vi har vært i gang siden 04:00. Jeg må si at jeg er positivt overrasket over funnene. Det er egentlig veldig få som er for dårlig skodd for føret, sier kontrolleder Bjørn Uno Rogneby ved Jessheim kontrollstasjon.

Det kommer også lignende tilbakemeldinger fra Svinesund, hvor Statens vegvesens «grensekontrollører» har vært i full aktivitet hele dagen.

Les også:  Kjettingdagen 2018: En nasjonal dugnad for vintersikkerhet