Visste du at det ikke er brystkreft, men prostatakreft som er den vanligste kreftformen i Norge? I 2016 ble det stilt hele 5 118 diagnoser for denne sykdommen og det er dermed den største kreftdiagnosen. Den sto for hele én av seks nye krefttilfeller i 2016.

Ønsker mer kunnskap og forskning

Gjennom Rosa sløyfe-aksjonene har brystkreft fått bred oppmerksomhet i media og i samfunnet generelt, og i fjor ble det for første gang gjennomført en Blå sløyfe-aksjon for å gjøre det samme for prostatakreften.

- Det overordnede målet med Blå sløyfe er å vie oppmerksomhet til de som har, eller har hatt prostatakreft, og deres pårørende. I tillegg vil vi spre informasjon og øke kunnskapen om prostatakreft, og ikke minst skaffe midler til videre forskning, forteller generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel.

Fjorårets aksjon ble en målbar suksess: Mens publikum i forkant av kampanjen trodde prostatakreft bare var den tredje vanligste kreftformen, snudde dette markant i etterkant. Men fortsatt er det mye å hente på allmennkunnskap rundt denne altfor vanlige kreftformen. Derfor vil Kreftforeningen nå ha lastebileiernes hjelp.

Vil ha med yrkessjåførene

- Vi må nå ut til menn i alle aldre, og da spesielt de som befinner seg i risikogruppen. Fra 45 år og oppover blir det stadig viktigere å snakke med legen om dette, forklarer Ryel.

For årets Blå sløyfe-aksjon vil hun gjerne få med seg yrkessjåfører på laget, både som ambassadører i mediekampanjen og ved å synliggjøre aksjonen med blå sløyfer på bilene.

- Vi ønsker å lage en kampanje hvor vi løfter frem de tøffeste gutta, de som kanskje vanligvis ikke er så glad i å snakke om helsetilstanden sin. Hvis vi greier å senke terskelen for å gå til legen og ta opp dette temaet, kan vi redde mange liv.

Trenger nye diagnosemetoder

Den stadige økningen i levealder har ført til en kraftig økning i antallet menn som har eller har hatt prostatakreft. I 2030 forventes det at 7 000 menn får diagnosen.

Med en forventet økning av antall prostatakrefttilfeller haster det å få på plass et diagnoseverktøy som kan skille den aggressive kreften som trenger behandling, fra den «snille» kreften som heller bør overvåkes.

- Da vil vi redde flere liv og samtidig unngå overbehandling, slik at flere menn kan leve lange, gode liv. Pengene fra årets aksjon skal gå til forskning og tiltak for å raskere finne og ta i bruk nye metoder for å oppdage prostatakreften, sier Ryel.

NLF-direktør Geir A. Mo oppfordrer alle yrkessjåfører til å delta.

- Vi trenger utadvendte og trivelige karer som vil være med på en PR-kampanje. Det vil bli tatt bilder og gjort intervjuer, her er det gode muligheter for å bli med og påvirke direkte til en positiv endring. Og om lastebilene i tillegg kan være en kanal for å synliggjøre den blå sløyfen over hele landet vil det garantert bidra til å bedre kjennskapen til denne aksjonen. 

Vil du bli med på kampanjen?

Send en e-post til arild.domaas@kreftforeningen.no eller ring 909 30 709.

Om prostatakreft

Prostatakreft er kreft som oppstår i blærehalskjertelen eller prostata, som sitter like under urinblæren hos menn. Sykdommen rammer først og fremst eldre menn og har økt i takt med antallet eldre i befolkningen. Det er sjeldent at menn under 50 år får denne krefttypen. 

I 2016 fikk 5 118 menn prostatakreft i Norge. Denne kreftformen er den som rammer flest menn og flest totalt i Norge, uavhengig av kjønn. Prostatakreft stod for omtrent én av seks nye krefttilfeller i 2016.

Rundt én av åtte menn vil få påvist prostatakreft i løpet av sin levetid. Det var over fire ganger så høy forekomst av prostatakreft i 2016 som på 1950-tallet, og antallet tilfeller øker i alle aldersgrupper. Antall tilfeller av prostatakreft er beregnet å øke med godt over 40 prosent frem mot 2030 – til totalt over 7 000 rammede hvert år.

Les mer om prostatakreft på www.blåsløyfe.no