Tidligere denne måneden ble det kjent at Kreiss i kke bare nekter å oppfylle Arbeidstilsynets krav, men også går til motangrep og anklager myndighetene for selv å bryte loven. Nå har saksbehandlerne bearbeidet dokumentasjonen - eller snarere mangel på sådan - og formulert et svarbrev til det latviske transportselskapet.

Daglig tvangsmulkt

Her fremgår det at Arbeidstilsynet lar den varslede tvangsmulkten tre i kraft. Noe som ikke er så rart når vi leser ordlyden svarbrevet:

«Virksomheten har i tilbakemeldingen den 30.04.2018 gjort det klart at den ikke vil rette seg etter pålegget fra Arbeidstilsynet (...) Arbeidstilsynet finner ingen beskrivelse av daglig arbeidstid og pause (...) Det er også avtalt en arbeidstid på 56 timer per uke. Det er i arbeidsavtaler ikke anledning til å avtale en alminnelig arbeidstid som går ut over det forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innen vegtransport definerer som alminnelig arbeidstid(40 timer ukentlig).»

Tvangsmulkten vil løpe og gå med 1000 kr per virkedag inntil Arbeidstilsynet har mottatt tilbakemelding som oppfyller pålegget.

Her står intet mindre enn seks Kreiss-kjøretøy klar til lasting utenfor en kunde i Egersund denne uken. Foto: Tipser Her står intet mindre enn seks Kreiss-kjøretøy klar til lasting utenfor en kunde i Egersund denne uken. Foto: Tipser

Kan stanse virksomheten

Men innholdet i arbeidskontraktene er bare ett av forholdene som Arbeidstilsynet mener å ha funnet mangler ved i denne saken. De mangler også tilstrekkelig dokumentasjon som viser hva sjåførene ansatt hos Kreiss får i timelønn mens de utfører kabotasjeoppdrag i Norge. Her holder saksbehandlerne fortsatt på med gjennomgang av den innkomne dokumentasjonen.

Hvis tvangsmulkt ikke viser seg effektivt som sanksjonsmiddel, kan Arbeidstilsynet varsle stans i hele eller deler av virksomheten og eventuelt anmelde transportøren.

Det er kjent at det allerede foreligger et stansvarsel knyttet til kabotasjekjøring på et konkret Kreiss-kjøretøy.

Les bakgrunnen:  Kan ha kjørt tusenvis av oppdrag i Norge på ulovlige kontrakter