Saken som nå behandles i politidistrikt Øst innebærer en ulovlig kabotasjetransport som ble stanset i april. Her hadde en Kreiss-trekkvogn ankommet Norge med internasjonal last, for deretter å bytte tralle med et annet Kreiss-kjøretøy uten å ha losset først. Deretter var det påbegynt et kabotasjeoppdrag. Da bilen ble stanset i kontroll på Minnesund, kunne ikke sjåføren dokumentere at den internasjonale lasten var losset - noe som er et viktig kriterium for å få tilgang til kabotasjemarkedet.

Avviser bevisst juks, skylder på systemfeil

- På grunn av en systemfeil så vi ikke at sjåføren ikke hadde levert det han skulle levere i Norge, forteller Kreiss' kontaktperson Rihards Kluss. Han mener dette ikke er vanlig praksis i selskapet. Men NLF-direktør Geir A. Mo lar seg ikke overbevise.

- Vi ser flere og flere måter kabotasjeregelverket omgås på for tiden. Det byttes traller og skrives ut feilaktige fraktbrev på jevnlig basis. Nå unnlater de også å losse den internasjonale lasten før de begynner på nasjonale oppdrag.

Han oppgir at det er to ting som er felles for alle metodene: Flere kjøretøy skaffes seg «lovlig» tilgang til kabotasjemarkedet, og årsaken oppgis til å være «tekniske feil», «systemfeil» eller «sjåførfeil».

NLF-direktør Geir A. Mo kjøper ikke forklaringen fra Kreiss. Foto: Stein Inge Stølen NLF-direktør Geir A. Mo kjøper ikke forklaringen fra Kreiss. Foto: Stein Inge Stølen

Applauderer myndighetenes jakt på lovbrytere

- I tillegg hevdes det alltid at dette ikke er representativt for selskapet som er tatt med buksene nede. Med all mulig respekt – jeg tillater meg å tvile på unnskyldningene, sier Mo.

Han ønsker kontrolletatenes styrkede innsats mot denne typen manipulasjon velkommen.

- Takket være økt fokus rundt dette fra myndighetenes side avsløres stadig flere sofistikerte måter å manipulere lovverket på. Det er neppe tilfeldig, og fra vår side applauderer vi myndighetenes jakt på lovbryterne.

Det har ikke lykkes Lastebil.no å få uttalelser fra politidistrikt Øst i sammenheng med saken. Opplysningene i artikkelen er innhentet via offentlige postjournaler.

Les også: Kreiss: Nå løper dagbøtene