Ved utførelse av kabotasje i Norge har oppdragsgiver både informasjons- og påseplikt knyttet til allmenngjøring og arbeidstid. I praksis betyr det at oppdragsgiveren både skal informere om gjeldende regler knyttet til lønns- og arbeidsforhold, samt innhente dokumentasjon på at sjåførene faktisk får betalt det de skal.

Ifølge Kreiss’ kontaktperson Rihards Kluss har selskapet utført om lag 2 500 kabotasjeturer i 2017. Vi tok kontakt med de tre oppdragsgiverne Kreiss selv har navngitt, og spurte hvilke rutiner selskapene har for å ivareta informasjons- og påseplikten.

Universal Logistics Bergen AS, daglig leder Heine Jarland:

Har dere informert om gjeldende regler ved kabotasjekjøring i Norge?

- Vi har systemer på plass for dette.

Har dere undersøkt at de faktisk får betalt den lønnen de skal ha?

- Det er det ingen som sjekker hvilke lønnsforhold samarbeidspartnerne opererer med. Jeg har ikke bedt om lønnsslipper eller lignende fra Kreiss.

Platina Seafood, daglig leder André Skarbø:

Har dere informert om gjeldende regler ved kabotasjekjøring i Norge?

- Kreiss har levert et lavt antall kabotasjeoppdrag for oss – seks oppdrag i 2017 og 10 oppdrag i 2018. Det utgjør en veldig liten andel av våre totale transportoppdrag, både i forhold til antall oppdrag og totale kostnader. Vi er en liten bedrift med tre ansatte, inkludert meg selv, og ser at vi dessverre ikke har vært tilstrekkelig bevisste på regelverket overfor Kreiss. Det beklager vi.

(Red.anm.: Platina Seafood hadde 1,1 milliarder kroner i driftsinntekter i 2017.)

Har dere undersøkt at de faktisk får betalt den lønnen de skal ha?

(Skarbø viser til tidligere svar.)

Cargo Transport AS, daglig leder Per Ivar Olsen:

Har dere informert om gjeldende regler ved kabotasjekjøring i Norge?

- Vi sender ut et generelt skriv som sier at de er pålagt å følge norske lover og regler knyttet til lønn.

Har dere undersøkt at de faktisk får betalt den lønnen de skal ha?

- Nei, det har vi ikke per dags dato.

Sjåfører fra Kreiss bor i lastebilen i flere måneder i strekk, i strid med reglene for kjøre- og hviletid. Foto: Stein Inge Stølen Sjåfører fra Kreiss bor i lastebilen i flere måneder i strekk, i strid med reglene for kjøre- og hviletid. Foto: Stein Inge Stølen

Anmeldt for brudd på ukehvil-reglene

I forrige uke ble det også kjent at en sjåfør tilknyttet Kreiss ble anmeldt og utvist fra Norge i to år for omfattende brudd på ukehvil-reglene. Statens vegvesen uttalte i den sammenhengen at reaksjonen ble spesielt streng fordi det er kjent at aktøren er en gjenganger ved denne typen overtredelser.

NLF-direktør Geir A. Mo mener dette er et soleklart eksempel på sosial dumping, noe som transportkjøperne bør kjenne på samvittigheten.

- Sjåførene velger ikke frivillig å bo i lastebilene i månedsvis. Det blir de pålagt av arbeidsgiveren, samtidig som de blir betalt knapper og glansbilder. Vi forutsetter at myndighetene følger opp disse bruddene både mot selskapet og transportkjøperne, sier Mo.

Les bakgrunnen: Kan ha kjørt tusenvis av oppdrag i Norge på ulovlige kontrakter