– Hele 38,5 prosent av NLF-bedrifter med tømmertransport som hovednæring hadde negativt driftsresultat i 2017 på landsbasis, forteller fagsjef Dag Nordvik, som også er NLFs ressursperson i forbundets tømmergruppe. Tre år tidligere var tallene «bare» 20 prosent.

– Ser man på de mest skogrike regionene, er tendensen enda verre. Der har andelen tømmertransportører med røde tall økt fra 25,7 prosent i 2014 til 47,2 prosent i fjor, altså nærmere halvparten, sier Nordvik.

De urovekkende tallene ble presentert i sammenheng med NLFs tømmerseminar i Sandvika i midten av november. Der møttes tømmertransportørene for å gjennomgå status for bransjen. Under seminaret deltok også flere skogeiere og representanter fra andre deler av tømmernæringen, som fikk servert et dystert bilde av transportørenes situasjon.

– Det er en tøff hverdag. Det er lange arbeidsdager, spesielt for de mange bedriftene som har få biler. Det er lite penger i systemet, fortalte lastebileier Gunni Kverndal Amundal i bedriften Kverndal Henry AS i Trøndelag.

Fagsjef Dag Nordvik serverte urovekkende tall på tømmerseminaret i november. Foto: Stein Inge Stølen Fagsjef Dag Nordvik serverte urovekkende tall på tømmerseminaret i november. Foto: Stein Inge Stølen

Hindrer rekrutteringen

– Det er akkurat det samme nede hos oss, fortalte Bjørn-Erik Unneberg i Rømskog Tømmertransport AS i Østfold. Han pekte også på hvor vanskelig det er å verve nye sjåfører, spesielt når man ofte konkurrerer med en lukrativ tippbilbransje om de samme kandidatene.

– Det går veldig på hæla. Vi har ikke mulighet til å betale den samme lønna som en kan i tippbilbransjen. Vikarsjåførene blir også borte. De velger andre typer transport i stedet.

Unneberg forklarer også at prispresset og de svake resultatene gjør det vanskelig å sikre finansiering av videre drift.

– En er avhengig av å ha gode kontakter i banken og kunne dokumentere det en driver med, sier han.

Hjemsøkt av gamle synder

En av de mulige årsakene til dagens problemer blant tømmertransportørene kan spores til tiden før tonnasjen ble oppjustert til 60 tonn.

– Det er nok mange som har kjørt med overvekt tidligere, og fått godt betalt for det. Da vektbegrensningene ble økt, gikk kubikkprisen ned. Det slo negativt ut for de som kanskje allerede hadde kjørt med mer kubikk en det som strengt tatt var tillatt på enkelte strekninger, forklarer fagansvarlig Dag Nordvik.

Mange tømmertransportører pekte også på at man ikke er tøff nok rundt forhandlingsbordet. Daglig leder Tor Henrik Kristiansen i Viken Logistikk representerer transportkjøperne, og var overraskende nok ikke uenig. Han tror mange bedriftseiere kan ha godt av å heve kompetansenivået og profesjonalisere driften.

– Våre transportører er eksperter på bil og tømmerkjøring. Når det kommer til bedriftsledelse er det derimot ofte litt å gå på. Vi må erkjenne at skogbruket ikke kan baseres på dugnad. Samtidig kommer tømmerbilenes inntjening fra kjøretid med last, ikke ved tomkjøring. Da må man bli bedre på å planlegge driften.

– Våre transportører er eksperter på bil og tømmerkjøring. Når det kommer til bedriftsledelse er det derimot ofte litt å gå på, forteller daglig leder Tor Henrik Kristiansen i Viken Logistikk. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen – Våre transportører er eksperter på bil og tømmerkjøring. Når det kommer til bedriftsledelse er det derimot ofte litt å gå på, forteller daglig leder Tor Henrik Kristiansen i Viken Logistikk. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen

4 av 10 tømmerstokker eksporteres

Kristiansen peker samtidig på at prisene settes globalt, noe som bidrar til et utfordrende kostnadsnivå i Norge.

– Vår jobb er å sørge for et lønnsomt skogbruk. Vi skal også lage en verdikjede i verdensklasse. Samtidig må vi anerkjenne at ingen av de norske brukene etterspør furu, noe som bidrar til at 4 av 10 tømmerstokker eksporteres.

Logistikk-kabalen som dette medfører, er sammensatt og komplisert.

– Mye av eksporten går på båter som bare står i havn i 24 timer. Hvis vi ikke får fylt båtene til maksimal kapasitet i det tidsrommet, taper vi store penger.

Tror på bedre samarbeidsformer

Han erkjenner også at Viken Logistikk har mye å gå på når det kommer til planlegging. For å få kabalen til å gå opp, etterlyser han økt samarbeid – både mellom transportkjøper og transportør, og transportørene seg imellom.

– Dette er en kompleks situasjon som vi må bli flinkere til å omstille oss til. Vi sliter litt med å finne den optimale samarbeidsformen, spesielt på tvers av de forskjellige tømmertransportørene. Jeg tror det er gode muligheter ved å fristille bilene på tvers av transportselskapene slik at man kan utnytte kapasiteten bedre. Går det an å jobbe litt smartere, kan vi alle tjene bedre penger, sier Kristiansen.

Les også: Slik kan de nye kabotasjereglene bli